Regionale arbeidsmarktinformatie

Personele tekorten in de regio

Een serie artikelen en blogs over personele tekorten 

 

Arbeidsmarktrapport

Het jaarlijkse arbeidsmarktrapport geeft een beeld van de kansen en risico’s op de regionale arbeidsmarkt. 

Facts & Figures 2018

In de Facts en Figures belichten we in enkele highlights de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Meer cijfers en duiding leest u in het Arbeidsmarktrapport 2018.

Arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld

Een website met daarop cijfers over de regionale werkgelegenheid in Zorg en Welzijn. Het dashboard is nog in ontwikkeling: 

Uitstroomonderzoek 2017

SIGRA en VBZ deden in 2017 onderzoek naar de vertrekredenen en bestemming van oud-medewerkers. 

Bekijk ook:

Instroom en gediplomeerden regulier zorg- en welzijnsonderwijs in de regio
-
De Amsterdamse huisartsenzorg in 2025: drie scenario's 
- De meest recente vacaturepeiling van SIGRA en VBZ 
- het archief voor eerdere artikelen en rapporten