Onderzoek: waarom vertrekken medewerkers?

Op de pagina Werkgelegenheid kun je de ontwikkeling van uitstroom van personeel uit de sector bekijken. Maar waaróm vertrekken mensen bij organisaties of uit de sector, en waar gaan zij heen?

Maar weinig organisaties in de zorg leggen systematisch exitinformatie vast. Met meer inzicht in de motieven van vertrekkende medewerkers kunnen organisaties ongewenst verloop van zorg- en welzijnsmedewerkers gericht tegengaan, zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau.

Digitaal exitonderzoek

Sigra werkt samen met Presearch en de dertien andere samenwerkingsverbanden van Regioplus aan een landelijk doorlopend en digitaal exitonderzoek. Opbrengst van het onderzoek is inzicht en vergelijking op organisatie- regionaal en landelijk niveau. Inmiddels doen al meer dan driehonderd organisaties mee aan het onderzoek. Hierdoor ontstaat waardevolle benchmarkinformatie. Meer dan zestienduizend professionals vulden de vragenlijst in.

Enkele inzichten:

  • 39% van de werknemers in zorg en welzijn verlaat de werkgever binnen de eerste twee jaar van het dienstverband. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers in de sector: meer dan de helft van de respondenten aan het uitstroomonderzoek heeft meer dan tien jaar werkervaring in de sector.
  • Cliëntgebonden personeel in de verpleging, verzorging en thuiszorg geven vaker 'Werksfeer en samenwerking' als vertrekreden dan professionals uit andere branches.
  • 'Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende' is het vaakst gegeven verbeterpunt waarmee vertrek mogelijk mee was voorkomen.
  • Ruim driekwart van medewerkers die wisselen van werkgever blijft in de sector werken. Professionals uit de Randstad lijken minder vaak bereid terug te keren. 
  • Medewerkers in zorg en welzijn die ervoor kiezen om als zzp’er in de sector te blijven werken doen dat vooral omdat ze dan eigen regie en betere keuzemogelijkheden hebben. Betere arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris staan op de tweede plek.

 

Bronnen:

 

Deelnemen aan het uitstroomonderzoek

Een deelnemer aan het uitstroomonderzoek krijgt realtime inzicht in eigen resultaten in een dashboard. Daar wordt ook benchmarkinformatie verzameld: een vergelijking met organisaties in hetzelfde werkveld. Met die data kan (geaggregeerd) op landelijk en regionaal niveau aanvullend onderzoek gedaan worden. 

Leden van Sigra kunnen deelnemen aan het uitstroomonderzoek voor een gereduceerd tarief.

Ziekteverzuimcijfers per branche

Landelijk kunnen we dagelijks zo’n 60.000 medewerkers minder inzetten dan we zouden willen, omdat professionals ziek zijn. Ziekteverzuim heeft dus een grote invloed op de arbeidsmarkt. Het ziekteverzuimpercentage in de sector neemt toe. Het hoogst is het percentage in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

 

Meer informatie