Welzijn & Zorg

Team Sigra werkt vanuit het programma Welzijn & Zorg in regionale coalities met financiers en inwoners en waar nodig met kennisinstituten, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties.

Met hen en onze leden, pakken we organisatie-overstijgende knelpunten op, verbeteren de samenwerking en zorgen voor een sluitend vangnet voor de meest kwetsbare inwoners.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Vanuit het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs brengen en houden we de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn in balans. Samen met onze leden en onderwijsorganisaties zorgen we ervoor dat er meer en anders wordt opgeleid.

We bieden onze leden up-to-date arbeidsmarktinformatie en bieden ondersteuning zodat medewerkers in zorg en welzijn gezond en vitaal blijven.

Bekijk de brochure 'Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt' om te zien wat Sigra allemaal doet op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs.

Digitale Zorg

Vanuit het programma Digitale Zorg initiëren en begeleiden we projecten en bieden we ICT-diensten aan waardoor professionals in zorg en welzijn patiëntgegevens digitaal, efficiënter en veilig kunnen uitwisselen.

Vanuit het Expertisecentrum Privacy & Informatieveiligheid helpen we leden om de privacy en informatieveiligheid in de organisatie goed te organiseren.

Innovatielab

In het Sigra Innovatielab pakken we samen complexe uitdagingen aan die organiesaties en domeinen overstijgen. Het lab fungeert als kennismakelaar, verbinder, aanjager, consortiumbouwer en ontwikkelaar. Het Innovatielab wil de buitenboordmotor zijn van en voor innovatie bij onze leden en voor de sector.