Expertisenetwerken (L)VB, NAH en autisme

In de regio Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief waar organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Het gaat om de expertisenetwerken LVB 18+, (L)VB Jeugd, NAH en autisme. (L)VB staat voor (licht-) verstandelijke beperking en NAH staat voor niet-aangeboren-hersenletsel.  

Een samenhangend zorgaanbod

Mensen met een niet-zichtbare-beperking (zoals een (L)VB, NAH of autisme) hebben mogelijk zorg en ondersteuning nodig. De zorgaanbieders die onderdeel zijn van een expertisenetwerk, stemmen het zorgaanbod voor deze doelgroep met elkaar af zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen.  Zij voeren daarom overleg over ontbrekende onderdelen in het zorgaanbod. Professionals raadplegen het netwerk om, samen met de cliënt en naasten, vastgelopen casuïstiek op te lossen. 

Gezamenlijke netwerkbijeenkomsten

De expertisenetwerken organiseren gezamenlijke bijeenkomsten over een bepaald thema en delen kennis met elkaar. Benieuwd wat er tijdens zo'n bijeenkomst gebeurt? Bekijk het videoverslag.

 

Waar mogelijk trekken de netwerken ook op andere activiteiten met elkaar op. Zo hebben zij de gratis e-learning Niet-zichtbare beperkingen ontwikkeld. Daarmee kan iedereen die dat wil basiskennis opdoen over NAH, autisme en (L)VB. Bekijk de e-learningmodule op  Jeziethetniet.net.