Instroom mbo zorg en welzijn

De instroom van het aantal eerstejaars in zorg en welzijn is op het hoogste punt sinds 2010. Sinds 2014 zien we een duidelijke stijging van het aantal nieuwe leerlingen dat deelneemt aan het bekostigd onderwijs (mbo en hbo) in de regio, na enkele jaren van daling.

Ook vervolgopleidingen zoals tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel, zijn flink in aantal deelnemers gegroeid. De groei lijkt af te vlakken: ook organisaties geven aan weinig ruimte te ervaren omdat zij beperkt begeleidingscapaciteit hebben. Veel organisaties zetten in op bijvoorbeeld modulair opleiden (CZO flex) en anders opleiden in de vorm van leerwerkplaatsen om toch te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar deze functies.

Instroom vervolgopleidingen flink toegenomen maar groei vlakt af

Studierendement: hoeveel instromers behalen een diploma?

Ook vervolgopleidingen zoals tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel, zijn flink in aantal deelnemers gegroeid. De groei lijkt af te vlakken: ook organisaties geven aan weinig ruimte te ervaren omdat zij beperkt begeleidingscapaciteit hebben. Veel organisaties zetten in op bijvoorbeeld modulair opleiden (CZO flex) en anders opleiden in de vorm van leerwerkplaatsen om toch te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar deze functies.

Studierendement: hoeveel instromers behalen een diploma?

Voldoende instroom aan de opleiding is één kant van het verhaal. De andere kant is zorgen dat de uitval aan de opleidingen beperkt blijft. Het studierendement vertelt ons hoeveel eerstejaars studenten uiteindelijk het diploma haalt (binnen gemiddelde opleidingsduur plus één jaar).

Publicatie: Schijnwerper regionale Strategische Opleidingsplanning

Zorgorganisaties spanden zich de afgelopen jaren in om meer mensen op te leiden. In de afgelopen tien jaar is er nog niet zoveel instroom geweest aan de zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Er is niet alleen meer, maar ook anders opgeleid. Er zijn nieuwe wegen verkend en regionale samenwerkingsverbanden ontstaan.

Lees de online publicatie Schijnwerper rSOP met daarin een greep van mooie regionale voorbeelden van toekomstgericht opleiden.

Meer informatie