Instroom en uitstroom zorg en welzijn

Het aantal medewerkers in zorg en welzijn is sinds 2020 in onze regio nog niet zo hoog geweest. Actuele arbeidsmarktinformatie laat zien dat er daarnaast flink meer zelfstandigen worden ingezet: van 4% naar 11% in 2020. We groeien als sector omdat de instroom van medewerkers toeneemt. En omdat de uitstroom van medewerkers afneemt. Toch blijven er een recordaantal vacatures openstaan. 

Prognoses laten zien dat personeelstekorten gaan toenemen. Demografische veranderingen zorgen voor meer vraag naar zorg. Het nu al ervaren tekort aan personeel zal daarom verder toenemen.

 

 

Na 2013 nam het aantal banen in de sector af: er vonden hervormingen plaats. Met name in de VVT nam de werkgelegenheid sterk af, vooral op functieniveau 1 en 2 (assistent en helpende zorg). Door substitutie van tweedelijns naar eerstelijns zorg nam het aantal banen in de 'huisartsenzorg / overige zorg' toe. Inmiddels neemt de werkgelegenheid sectorbreed weer toe, en ligt het niveau van het totaal aantal banen in de regio’s van Sigra en VBZ regio hoger dan tien jaar geleden. 


Zzp'ers

De cijfers in bovenstaande grafiek betreffen banen en vermelden niet de inzet van 'personeel niet in loondienst'. De inzet van het aantal zelfstandigen is in de zorg- en welzijnssector (evenals in andere sectoren) toegenomen van 4% naar 11%. De percentages per werkveld vind je op Kengetallen regio's en branches

Meer informatie