Over de arbeidsmarktprognoses

De prognosecijfers over personeelstekorten in 2030 zijn afkomstig van het Prognosemodel Zorg en Welzijn. ABF Research heeft dit model ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De prognoses zijn het resultaat van een confrontatie tussen toekomstige vraag naar zorgpersoneel (op basis van zorggebruik en demografie) en het personeelsaanbod (o.a. op- omscholing, nieuwe instroom onderwijs, potentiële beroepsbevolking en pensionering). Het model doet aannames over bijvoorbeeld de groei van de arbeidsproductiviteit en de deeltijdfactor.

Meer weten over het Prognosemodel Zorg en Welzijn? Ga dan naar www.prognosemodelzw.nl 

prognosemodel_zorg_en_welzijn_logo

Meer informatie