Sigra netwerk datagedreven werken 

Sigra heeft een netwerk van professionals rond datagedreven te werken. Onze ambitie is, dat Sigra-leden datagedreven werken maar ook datagedreven samenwerken om regionale domeinoverstijgende vraagstukken op te lossen. De netwerkbijeenkomsten richten zich zowel op het leren voor de eigen organisatie als op datagedreven samenwerken met andere organisaties. Wil jij ook deelnemen aan het netwerk? Lees meer op deze pagina of meld je aan bij innovatielab@sigra.nl

Strategische personeelsplanning

In veel van onze activiteiten passen we de principes van Strategische Personeelsplanning (SPP) toe. Dat doen wij om de dialoog over de toekomstige personeelsvraag met elkaar te voeren. We doen dit onder de noemer regionale Strategische Personeelsplanning (rSPP) en regionale Strategische Opleidingsplanning (rSOP). 

Ook helpen we organisaties hun eigen SPP naar een hoger niveau te brengen. Dit doen we door inspiratie te brengen en bijeenkomsten te organiseren. Hieronder vind je drie voorbeelden uit het verleden:

 • Workshops scenariodenken en toolkit

  Nadenken over de lange termijn toekomst en dan in het bijzonder over onzekerheden met veel impact, is belangrijk. Daarmee hebben we oog voor de duurzaamheid van onze gezamenlijke activiteiten. Hoe pak je zoiets aan als je niet gebruik kunt maken van voorspellingen? Scenariodenken is een middel dat werkt.

  Om die reden heeft Sigra een toolkit Scenariodenken gemaakt met voorbeelden, inspiratie en tips om met scenariodenken aan de slag te gaan in jouw netwerk of organisatie.

  Lees verder op toolkit Scenariodenken
   

 • Schijnwerper rSOP
  In dit artikel vind je voorbeelden van regionale inspanning voor toekomstgericht opleiden

   

 • Inspiratiebijeenkomst SPP
  55 organisaties leerden van voorbeelden uit de praktijk en maakten kennis met verschillende methoden op het gebied van SPP. 

 Wil je sparren over SPP? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina vind je contactinformatie. 

Meer informatie