Thermometer van de arbeidsmarkt

De vacaturepeiling geeft snel een actueel beeld van de vraag naar personeel. De peiling werkt als een thermometer van de arbeidsmarkt: zien wij een daling of stijging van het aantal vacatures? Zijn er bepaalde functies waar ineens meer vraag naar is, of vacatures die juist minder goed vervuld worden?

Voorjaar 2021: Stijging aantal vacatures tijdens derde golf COVID-19

In Noord-Holland en Flevoland stonden in het voorjaar van 2021 naar schatting 3500 vacatures open in zorg en welzijn. Hoewel in 2020 een daling te zien was in het aantal openstaande vacatures, lijkt het aantal vacatures weer toe te nemen. Het aantal openstaande vacatures is nu nagenoeg gelijk aan de eerste golf van de coronacrisis.

Bekijk hier de meest recente vacaturepeilingen:

Meer informatie