Thermometer van de arbeidsmarkt

De vacaturepeiling geeft snel een actueel beeld van de vraag naar personeel. De peiling werkt als een thermometer van de arbeidsmarkt: zien wij een daling of stijging van het aantal vacatures? Zijn er bepaalde functies waar ineens meer vraag naar is, of vacatures die juist minder goed vervuld worden?

Najaar 2020: trendbreuk vacatures vanwege COVID-19

In Noord-Holland en Flevoland stonden in het najaar van 2020 naar schatting 2950 vacatures open in zorg en welzijn. Dat is opnieuw een daling ten opzichte van eerdere peilingen. De context van COVID-19 zorgt voor een breuk in de trend.

Bekijk hier de meest recente vacaturepeilingen: