We delen alvast een aantal conclusies

  • Het aandeel inwoners in Nederland ouder dan 75 jaar zal de komende 24 jaar bijna zijn verdubbeld.
  • Eén op de zes werknemers werkt in de zorgsector. Als de zorg in het huidige tempo blijft doorgroeien, zou dat over 25 jaar ongeveer één op de vier werknemers moeten zijn. De vraag is of dat haalbaar is.
  • In de Sigra regio’s is 21-26% van de medewerkers ouder dan 55 jaar.

  • De instroom van medewerkers in zorg en welzijn is gestegen in de periode 2015-2020

  • 17-24% is afgelopen periode vertrokken bij hun organisatie. Hiervan blijft 80% wel werkzaam in de sector zorg en welzijn.
  • 80% van de werknemers in zorg en welzijn is tevreden met het werk. De belangrijkste aandachtspunten zijn werkdruk, beloning en autonomie.


Meer weten? Download de facts en figures.