Cookieverklaring

Sigra.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder lees je waarom. En je ziet welke cookies precies geplaatst worden en met welk doel.

Op de cookies van onze websites zijn twee wetten van toepassing:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Telecomwet

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij gebruiken cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers onze websites gebruiken. Deze informatie helpt ons om de websites te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te vergroten.

We gebruiken daarvoor functionele cookies binnen de website zelf en analytische cookies van Google Analytics. Google Analytics is ingesteld conform de 'Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics' van de Autoriteit Persoonsgegevens. Sigra heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van je IP adres wordt gemaskeerd, de optie om je gegevens te delen is uitgeschakeld. Sigra maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinaties met de Google Analytics cookies.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

  • gebruikte apparatuur en software (apparaten, browsers, besturingssysteem)
  • gebruikte links om op onze website te komen
  • gebruikte links binnen de website
  • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Telecomwet

Analytische cookies

In algemene zin moeten websites bezoekers om toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Wij gebruiken cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

We hebben maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk in het webstatistiekprogramma Google Analytics het laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres weg te gooien. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat een IP-adres wordt opgeslagen.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

  • gebruikte apparatuur en software (apparaten, browsers, besturingssysteem)
  • gebruikte links om op onze website te komen
  • gebruikte links binnen de website
  • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf