Paradox doorbreken

In Nederland is de zorg- en welzijnssector verantwoordelijk voor aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen (7%), afval (3%) en grondstoffengebruik (13%). De sector moet deze paradox doorbreken en zich inzetten voor een duurzame transitie in de sector. Bestaande initiatieven zoals de Green Deal Duurzame Zorg zijn prijzenswaardig, maar meer daadkracht is nodig om onze doelen te behalen. De stevige verduurzamingsopgave vraagt om versnelling. Sigra probeert leden zo veel mogelijk te ondersteunen en tot een (gezamenlijke) aanpak te komen.

 

Rol Sigra: aanjagen van actie

Sigra gelooft in maatschappelijk verantwoord ondernemen en werkt samen met leden en stakeholders aan een duurzame toekomst. We willen organisaties helpen om concrete invulling te geven aan de doelstellingen van het klimaatakkoord en hen inspireren om een duurzame koers in slaan.

Waarom duurzaamheid?

De relatie tussen duurzame zorg en gezondheid is duidelijk. De klimaatcrisis vormt een gezondheidscrisis:

  1. Klimaatverandering is de grootste bedreiging van de volksgezondheid 
  2. Veranderende leefomgeving leidt tot veranderde en stijgende zorgvraag
  3. Mensen met gezondheidsachterstand worden harder getroffen
  4. We verliezen onze gezondheidswinst bij klimaatverandering. Zie ook Gevolgen van klimaatverandering op onze gezondheid .

‘Voorzieningen in de gezondheidssector zijn het operationele hart van onze dienstverlening. Ze beschermen de gezondheid, behandelen patiënten en redden levens. Maar deze voorzieningen zijn ook een bron van koolstofemissies, die bijdragen aan klimaatverandering en de gezondheid schaden’.

gezondheidsschade in relatie tot duurzaamheid
klimaatschade aan de gezondheid

Duurzame zorg

Duurzame zorg houdt in dat we goede en passende zorg leveren met zo min mogelijk verspilling en vervuiling. Het gaat om het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van zorg door een duurzame omgeving te creëren voor cliënten en medewerkers.

 

Financieringsmogelijkheden en Toolkit/ Kennisbank

Er zijn vele voorbeelden van zorg- en welzijnsorganisaties waar hard wordt gewerkt aan het behalen van de klimaatdoelen. Hieronder vind je verschillende duurzame initiatieven waar Sigra bij betrokken is

 

Duurzame initiatieven 

Er zijn vele voorbeelden van zorg- en welzijnsorganisaties waar hard wordt gewerkt aan het behalen van de klimaatdoelen. Hieronder vind je verschillende duurzame initiatieven waar Sigra bij betrokken is. 

Aandeel in totale CO2-voetafdruk gezondheidszorg
Aandeel in totale CO2 voetafdruk gezondheidszorg