Agenda

Over ZWplus

ZWplus is het samenwerkingsverband van 23 organisaties in zorg en welzijn in de regio Noord-Holland Noord. Ze werken samen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. ZWplus draagt bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de burgers in het werkgebied. ZWplus is sinds 1 januari 2016 als regio aangesloten bij Sigra.

ZWplus.nl

 

    Op Kop

    Opkop.nl is een online platform voor leren, werken en wonen in de Kop van Noord-Holland. Opkop.nl laat de leer- en werkkansen zien voor studenten, werkzoekenden en andere geïnteresseerden in de Kop. Op Kop is een initiatief vanuit het programma De Kop Werkt! en Match2020. ZWplus /Sigra voert het projectleiderschap voor de sector Zorg & Welzijn.
     

    Samenwerking in de regio Noord-Holland Noord