De leden van het bestuur

  • Ivo van Schaik, Spaarne Gasthuis, regiobestuurstafel Kennemerland, bestuursvoorzitter
  • Jolanda Buwalda, Omring, regiobestuurstafel Noord-Holland Noord
  • Rein Souwerbren, Evean, regiobestuurstafel Zaanstreek-Waterland
  • Sophia de Rooij, Amstelland Ziekenhuis, regiobestuurstafel Amstelland-Meerlanden
  • Godfried Barnasconi, Cordaan, regiobestuurstafel Amsterdam