Visie en jaarplan

Vanuit Sigra werken we regionaal samen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we alleen samen passende zorg en ondersteuning kunnen bieden. We focussen ons hierbij op thema’s en doelgroepen waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is, met oog voor de meest kwetsbare mensen. Lees onze negen uitgangspunten en acht streefbeelden in de Sigra-visie:


De visie vertalen we ieder jaar samen met onze leden in een concreet jaarplan per regio: 
 

Onze partners

Sigra werkt actief samen met onderwijs, gemeenten, zorgverzekeraars, Cliëntenbelang Amsterdam, Elaa, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, woningbouwcorporaties, NICTIZ en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie.

RSO Nederland en RegioPlus

Sigra maakt deel uit van de landelijke netwerken van RSO Nederland en RegioPlus. 
RSO Nederland is de landelijke vereniging van regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van zorgcommunicatie (RSO’s).
RegioPlus is het landelijke samenwerkingsverband van veertien regionale zorg- en welzijnssamenwerkingsverbanden op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs.

Sigra Samenwerkingsaward

Ieder jaar reikt Sigra de Samenwerkingsaward uit tijdens de Sigra Ledenconferentie. De prijs is in het leven geroepen om het belang van samenwerken te benadrukken en mooie initiatieven een podium te bieden.

Sigra Samenwerkingsaward

Magazine Betrek de doelgroep

Bij Sigra werken we samen aan toegankelijke en passende zorg en welzijn voor de mensen in onze regio. Het Sigra Magazine biedt inspiratie, tools, tips & tricks om de doelgroep te betrekken bij projecten, netwerken en het maken van beleid.