Zaanstreek-Waterland

Zorgorganisaties uit Zaanstreek-Waterland werken binnen een apart cluster bij SIGRA samen op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Het doel van het gezamenlijke arbeidsmarktbeleid is instroom en behoud van goed gekwalificeerde en voldoende zorg- en welzijnsprofessionals. Binnen het cluster wordt door een aantal bestuurders structureel samengewerkt in de stuurgroep. In de projectgroep werkt een aantal hoofden HRM/Bedrijfsvoering samen. Tenslotte zijn er drie structurele werkgroepen op de onderwerpen zorg & onderwijs, mobiliteit en strategische arbeidsmarkt.

De samenwerking wordt vormgegeven op basis van de vijf pijlers:

Strategisch Arbeidsmarktbeleid
In kaart brengen wat er is. Wat zijn de trends/ontwikkelingen. Wat kunnen we gezamenlijk werven en opleiden voor de toekomst?
Werven met beleid
Gezamenlijke voorlichting, om de zorgmedewerker van de toekomst te interesseren voor de sector. (Week van zorg en welzijn, StudieExperience)
Zorg en Onderwijs
Gezamenlijk opleiden aan de hand van competenties voor de medewerker van de toekomst. De ambitie is om meer samen op te trekken op het gebied van interne
opleidingen.
Duurzame inzetbaarheid
Het opzetten en in stand houden van een mobiliteitsnetwerk. Het doel is om zorgpersoneel voor de sector en de regio zo veel mogelijk te behouden door gezamenlijke onderlinge mobiliteit, over de grenzen van de organisaties.
Zorg en Innovatie
De aangesloten organisaties zijn op de hoogte van wat de betekenis van Social Return On Investment (SROI) betekent voor de bedrijfsvoering. Zij hebben de ambitie om hierin samen op te trekken en te komen tot een gezamenlijke SROI invulling in afstemming met de gemeenten en UWV.