Onze kracht

 • professionele aanpak
 • flexibel
 • onpartijdig en onafhankelijk
 • brede expertise op het gebied van samenwerkingsvraagstukken
 • werkend vanuit de gezamenlijke visie van onze leden
 • bescherming van de privacy van zowel de organisatie als de medewerkers

 

Aantrekkelijke ledentarieven

 • Team Sigra is een stichting zonder winstoogmerk en kan haar diensten aan Sigra-leden op kostprijsbasis en vaak vrijgesteld van omzetbelasting aanbieden.
 • Niet-leden betalen een hoger tarief en zijn omzetbelasting verschuldigd.

Diensten

Huur ons bijvoorbeeld in voor:

 • het begeleiden van regionale samenwerkingsvraagstukken in zorg en welzijn
 • projectmanagement en procesbegeleiding
 • keten- en netwerkontwikkeling
 • beleidsadvies, -ontwikkeling en -implementatie
 • financieel management en beheer en het aanvragen van subsidies
 • organisatie van congressen, workshops, symposia en andere evenementen
 • bestuurssecretariaat / ambtelijk secretariaat / penvoerderschap
 • (arbeidsmarkt)onderzoek
 • het organiseren van trainingen en opleidingen
 • het begeleiden van de Sigra Samenwerkingsspellen
 • bestuurs- en managementondersteuning
 • vervanging (bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof of sabbatical)
   

Wil je meer weten over onze diensten, tarieven en de voorwaarden? Neem dan contact op met Marloes Mattheijer.