Agenda

Sigra jaarplan


Meerjarenvisie 2020-2024

Samen met de zorg- en welzijnsorganisaties, professionals en inwoners hebben we verkend hoe we vanuit Sigra zo goed mogelijk kunnen anticiperen op de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Gezamenlijke uitgangspunten:

  • We gaan uit van het perspectief van de mensen in de regio (bewoners, cliënten, patiënten).
  • In alles wat we doen zijn onze drie lenzen leidend voor de keuzes die we maken: preventie, eigen regie en menselijke maat(schappij).
  • We focussen ons op die doelgroepen en thema’s die meer dan gemiddeld afstemming vragen, met oog voor de meest kwetsbaren.
  • We zoeken hierin de samenwerking op met financiers om de opgaven thuis te brengen.

Samenwerking in Amstelland-Meerlanden