Sinds 1962

Samenwerken in de zorg doen we al sinds 1962, toen Amsterdamse particuliere ziekenhuizen hun krachten bundelden. In 1982 kreeg dit samenwerkingsverband de naam S I G R A, wat stond voor ‘Samenwerkende Intramurale Gezondheidszorgvoorzieningen Regio Amsterdam’. Toen het werkgebied zich uitbreidde naar Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en Amstelland-Meerlanden dekte de ‘A’ niet langer de lading. Daarom schrijven we Sigra nu als naam. Met hoofdletter ‘S’. En die staat nog steeds voor Samenwerken.

Werkwijze

We werken vanuit drie verschillende, elkaar aanvullende invalshoeken:
Allereerst verbeteren we de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties. Zo maken we het samen mogelijk dat gezinnen de juiste ondersteuning en zorg krijgen en ouderen thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast verbeteren we de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt binnen zorg- en welzijn. De vraag naar professionals groeit, dus willen we hen zoveel mogelijk aantrekken, opleiden en behouden voor de sector.

Ten slotte richten we ons op organisatie-overstijgende vraagstukken op het gebied van digitale zorg en privacy. Zo zorgen we voor een goede en veilige informatieoverdracht tussen professionals, terwijl de informatie ook toegankelijk is voor inwoners.

In ons Innovatielab pakken we taaie vraagstukken op. Met externe expertise en door te experimenteren komen we hier samen tot innovatieve oplossingen… zoals ondersteuning door kunstmatige intelligentie.

Samen dus. Samen voor betere zorg & welzijn.

Visie en jaarplan Sigra.

Onze drie V’s

Dat samenwerking in ons dna zit, is te zien in ons logo en in onze kernwaarden -  de drie V’s: 

  • Verbinden. We verbinden organisaties en faciliteren samenwerking.
  • Versterken. We versterken elkaar op expertise, maken afspraken en spreken elkaar aan.
  • Vernieuwen. We vernieuwen zorg en welzijn en werken aan duurzame oplossingen voor inwoners en professionals.