Lange termijn ontwikkelingen in de huisartsenzorg

Het rapport is een verkenning van mogelijke lange termijn ontwikkelingen in de huisartsenzorg, waarmee we huidig arbeidsmarktbeleid kunnen toetsen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat aandacht voor omgaan met technologie en (persoonlijke) gezondheidsdata iets is dat in alle scenario’s belangrijk is, dus waar opleidingen nu al op in moeten springen. Hoeveel huisartsen en ondersteunend personeel er uiteindelijk nodig zijn, is sterk afhankelijk van hoe de rol van de huisarts zich ontwikkelt richting de toekomst. 

Druk op personeel in de huisartsenzorg

Er ligt veel druk op het personeel in de huisartsenzorg. Zij zijn een belangrijke spil in de transities. Meer dan voorheen spelen arbeidsmarktvraagstukken in de eerste lijn in de netwerken en projecten van Sigra. Denk aan tekorten aan stageplaatsen voor doktersassistenten, of het geluid dat er meer praktijkondersteuners moeten instromen in de huisartsenzorg. Zal er richting de toekomst alleen maar meer personeel nodig zijn in de huisartsenzorg?  Juist omdat er van de huisartsenzorg zoveel extra verwacht wordt, is het interessant om te horen hoe huisartsen, praktijkondersteuners en opleiders naar de lange termijn toekomst van hun vak kijken. 

Scenarioplanning

Daarnaast staan we stil bij scenarioplanning als methodiek bij het voeren van een gestructureerd gesprek over de toekomst. Het zorgt voor een dialoog die zoveel mogelijk verlost is van ‘dominant denken’: denken waarbij wordt uitgegaan van slechts één mogelijke toekomst.