Magneetkrachten als oplossing voor personeelstekort

Personeelstekorten zijn geen nieuw fenomeen. In de jaren ’80 hadden ziekenhuizen in Amerika ook dit probleem. Toch hadden sommige ziekenhuizen geen personeelstekorten. Het zijn ziekenhuizen die een aantrekkingskracht als een magneet hebben op het personeel. Onderzoek liet zien dat zij zich onderscheidden door een aantal kenmerken, zogenaamde ‘magneetkrachten’.

De magneetkrachten komen erop neer dat deze organisaties zich volledig richten op het centraal stellen van de medewerkers door:

 • Autonomie
 • Personeelsinzet (vakbekwame en voldoende collega’s)
 • Support van het management
 • Professionele zeggenschap
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Cliëntgerichte cultuur
 • Persoonlijk leiderschap
 • Interdisciplinair samenwerken
   

Sigra omarmt het magneetgedachtengoed in het Actieprogramma behoud

Sigra omarmt het magneetgedachtengoed, waarbij de professional centraal staat. Met het Actieprogramma behoud gaan we samen aan de slag met de magneetkenmerken. Daarmee zetten we samen regionaal een trend om excellente werkgevers te worden en uitstroom en verzuim te verminderen.

Hoe doe je mee met het Actieprogramma? 

In de handleiding lees je alles wat je moet weten om te kunnen deelnemen aan het Actieprogramma behoud. Ook lees je hoe het programma is opgezet en wat we van je verwachten. 

 

Zo werkt het Actieprogramma behoud

 • Deelnemende organisaties werken samen in actieleernetwerken aan verbeterpunten. Tegelijkertijd implementeren deelnemers zelf hun eigen actie in de organisatie. Hierbij staat het proces van uitproberen, reflecteren en leren van elkaar centraal. Zo ontwikkelen we nieuwe kennis en zorgen we tegelijkertijd voor verbeteringen direct in de praktijk. Sigra en Kennisland begeleiden de netwerken.  
 • Binnen het actieprogramma zijn drie actieleernetwerken: actieleernetwerk behoud, actieleernetwerk magneet en actieleernetwerk onboarding.
   

Sigra begeleidt en ondersteunt de deelnemende organisaties door: 

 • Individuele coaching van projectleiders van de deelnemende organisaties.
 • Begeleiden van actieleernetwerken waar projectleiders kennis en ervaring uitwisselen.
 • Het monitoren van de resultaten van de acties.
   

Inzet van de deelnemende organisaties: 

 • Binnen de organisatie is een projectleider die contactpersoon is voor het Actieprogramma.
 • De projectleider neemt deel aan de bijeenkomsten van het actieleernetwerk.
 • In de organisatie is een team van mensen die samen acties ontwikkelen en uitvoeren. Dit team bestaat uit mensen met verschillende rollen binnen de organisatie. 
 • Het management is betrokken en committeert zich aan het Actieprogramma behoud.  
 • De deelnemende organisatie werkt mee aan het verzamelen van data voor het monitoren van de acties.  

Reade heeft magneetkenmerken ontwikkeld

Reade- lid van Sigra- past dit al succesvol toe en ervaart geen personeelstekorten. Lees hoe Reade aan de slag is gegaan met de magneetkenmerken en het gedachtegoed succesvol heeft toegepast. Download de publicatie 'Verpleegkundigen kiezen koers'

Meer informatie