‘Het waardevolle van het netwerk zit, naast het ontvangen van theorie, ook in het voeren van een goed gesprek'

Flevoziekenhuis 

Annemarie en Tamara


Annemarie Loth, opleidingsadviseur en Tamara Hupkens, HR-adviseur 

Iedere sessie tijdens het Actieleernetwerk Magneet gaat over een ander component van het magneet-gedachtegoed. Tijdens de bijeenkomsten wordt een brug geslagen tussen de theorie en de praktijk.

Vertaalslag van theorie naar praktijk

Aangezien het magneet-gedachtegoed van origine uit de ziekenhuiswereld komt, is het voor sommige organisaties een uitdaging om de vertaalslag te maken naar hun eigen organisatie. Sigra deelt tijdens het actieleernetwerk inspirerende voorbeelden en een spreker uit een andere sector deelt zijn of haar ervaringen. Voor het Flevoziekenhuis spreekt het gedachtegoed tot de verbeelding. Ze luisteren dan ook iedere bijeenkomst vol aandacht. "We kiezen vervolgens de aspecten eruit waarvan wij denken dat het waardevol is voor het Flevoziekenhuis”, aldus Annemarie.

Zeggenschap van de doelgroep

Het behoud van medewerkers is een belangrijk thema binnen het Flevoziekenhuis. De moeilijke instroom brengt grote uitdagingen met zich mee, met name binnen de doelgroep verpleegkundigen. Dit zorgt ervoor dat verschillende acties worden opgezet en het Flevoziekenhuis aangesloten is bij het Actieleernetwerk Magneet 2. Daarnaast is een werkgroep met verpleegkundigen opgezet om te horen hoe zij de thema's rondom behoud ervaren. Op deze manier wordt de keuze niet voor de doelgroep gemaakt, maar worden ze bij het proces betrokken. 
 
Zeggenschap is een belangrijk en terugkomend thema binnen het Actieleernetwerk. Binnen het Flevoziekenhuis zetten ze dit thema op de kaart door het voeren van gesprekken met de betrokken partijen, zoals verpleegkundigen. Zij denken en beslissen mee over de zeggenschapsstructuur. Tamara vertelt daarover: “Het is geen HR-feestje, maar ook een thema van hen.” De verpleegkundigen doen als volwaardig partner mee, zodat gezamenlijk kan worden bepaald welke prioriteiten er worden gesteld en welke vervolgacties worden opgepakt. Op kleine schaal begint het binnen de organisatie te leven.

Magneet als paraplu

Het Flevoziekenhuis ziet het magneet-gedachtegoed als een paraplu met verschillende componenten. Het Flevoziekenhuis streeft er niet naar om een magneet-ziekenhuis te worden, maar ziet het Actieleernetwerk als een bron van inspiratie. “Je ziet nieuwe perspectieven, waar je zelf niet eerder aan had gedacht,” vertelt Annemarie.

Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Annemarie en Tamara vertellen over het netwerk: “Het waardevolle van het netwerk zit, naast het ontvangen van theorie, ook in het voeren van een goed gesprek. We wisselen kennis uit, sparren met elkaar en je hoort veel creatieve ideeën. Het is bemoedigend en herkenbaar om te horen dat niet alle acties slagen.”

Antwoorden van de werkvloer

"De grootste valkuil is dat HR een oplossing gaat bedenken,” zegt Tamara, "wij zijn vaak een oplossingsmachine. Maar nu draaien wij het om en geven het probleem. Het gedachtegoed sluit daar goed op aan, de antwoorden moeten van de werkvloer komen.” Het vertalen van abstracte modellen naar de eigen organisatie en bedenken wat de gevolgen van keuzes zijn, is een uitdaging. Het vergt tijd, aandacht en creativiteit om magneet te laten leven binnen het Flevoziekenhuis, maar het begin is er. 

Over het Flevoziekenhuis

Flevoziekenhuis.nl: Onze patiënten verdienen de zorg die het beste bij hen past. Ons inzicht is dat de best passende zorg gegeven wordt vanuit een multidisciplinair en organisatie-overstijgend netwerk rondom de patiënt. Zorg zonder grenzen betekent niet dat wij de focus leggen op maximaal beschikbare zorg en alles wat kan. Onder zorg zonder grenzen verstaan wij dat onze patiënten geen grenzen ervaren in hun zorgproces, ongeacht of dat zorg is in ons ziekenhuis, in het sociaal domein of in de eerste, tweede of derde lijn. Het betekent dat we als ziekenhuis niet altijd alles weten en alles zelf doen. Juist niet. We organiseren de zorg zó dat de patiënt de beste zorg ontvangt, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener.

Actieprogramma Behoud

Sigra ondersteunt zijn leden bij de maatschappelijke opgave om zorg- en welzijnsmedewerkers te behouden en te blijven voldoen aan de zorgvraag. Sinds de start van het Actieprogramma Behoud hebben al 42 organisaties meegedaan. Onze droom is dat alle zorg- en welzijnsorganisaties in onze regio in 2040 excellente werkgevers zijn. Werkgevers waar de professional centraal staat en met voldoening werken. Met de deelnemers aan het Actieprogramma behoud zetten we regionaal een trend om excellente werkgevers te worden. Voor meer informatie klik hier: Actieprogramma behoud | sigra.

Zorgprofessionals

Meer informatie