Erika Aalbers van Amsta is sinds kort aangesloten op het actieleernetwerk onboarding van Sigra.

Onboarding draagt bij aan behoud. Door je onboardingsproces goed in te richten, geef je medewerkers een warm welkom en voelen zij zich gezien en gehoord.

Erika Amsta

Onboarding draagt bij aan personeelsbehoud

De uitstroom van personeel is net als bij andere organisaties in zorg en welzijn bij Amsta hoog. Tegen welke uitdagingen loopt de organisatie aan? Erika: “Wat betreft behoud kennen we allemaal de problematiek rondom personeel. Wij merken dat werknemers net zo hard vertrekken als dat ze binnenkomen. Er ligt dus een grote uitdaging in het behouden van medewerkers. Onboarding draagt wat mij betreft bij aan behoud. Door dit goed in te richten, geef je medewerkers een warm welkom en voelen zij zich gezien en gehoord. Als je de onboarding goed neerzet, hoeven de nieuwe medewerkers niet alles zelf uit te vinden. Dat helpt bij een goede start en geeft het gevoel van een warm welkom."


Uitdagingen in de borging

Toch loopt ook Erika tegen uitdagingen aan om onboarding goed te borgen. “Je kunt van alles bedenken, maar het in de praktijk laten slagen, is soms lastiger. Hoe gaat de manager ermee om? Zien zij het belang ook? We zien bijvoorbeeld dat er in sommige teams geen personele wisselingen zijn, of alleen wanneer iemand met pensioen gaat. Dat ligt vaak aan de aandacht die de medewerkers krijgen, de interesse in elkaar en het uitdagende en mooie werk. Het is een uitdaging om alle mensen in de organisatie, die in het onboardingsproces een rol hebben, zaken uit te laten voeren die wij bedacht hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld een buddysysteem, maar soms heeft iemand na twee maanden nog geen buddy. Je kunt de gekste plannen bedenken, maar het moet ook haalbaar zijn en uitgevoerd worden. Hierin kan Amsta nog een verbeterslag maken.”


Verbinding als sleutel voor een succesvolle onboarding

Als eerste verbeterstap zijn bij Amsta startbijeenkomsten, met een verbeterd programma, opgezet voor nieuwe medewerkers. Erika deelt hierover: “Ik heb geleerd dat in de onboardingsperiode verbinding het sleutelwoord is. Dat is voor onze organisatie een uitdaging, omdat we 27 locaties hebben door de hele stad. Dat maakt het lastiger om collega’s te leren kennen buiten je eigen locatie. Daarom gaat bij de startbijeenkomst veel aandacht uit naar verbinding. De bijeenkomsten worden breed ingestoken, waardoor medewerkers vanuit verschillende locaties en afdelingen samen de  bijeenkomst kunnen bijwonen. Verbinding is het hoofddoel. Er is natuurlijk nog veel meer mogelijk om mensen zich welkom te laten voelen, zoals ons buddysysteem. Wij proberen op verschillende manieren te zorgen voor een goede start.”


Wanneer je het samen doet, hoef je niet zelf het wiel uit te vinden

Waardevol aan het actieleernetwerk vindt Erika de uitwisseling tussen organisaties. Ze leert van anderen, maar het helpt haar ook om te zien waar de organisatie staat. “Je leert wat andere organisaties doen, hoe zij dat doen en wat je zelf daarvan zou kunnen toepassen. Samen verzinnen we oplossingen en doen we ideeën op. Aan de andere kant realiseer je je dat we het nog niet zo slecht doen. Verbeterpunten zijn er altijd! Het valt me op dat bij andere organisaties er soms meer mensen op het onderwerp onboarding zitten. Onboarding goed neerzetten kost echt inspanning.” Het is volgens Erika inspirerend om te zien hoe andere organisaties uit het actieleernetwerk de onboarding aanpakken. Ze geeft een voorbeeld. “Iemand in het netwerk deelde dat zij altijd op de eerste werkdag van een medewerker een startbijeenkomst organiseren. De nieuwe medewerker heeft meteen de hele dag een onboardingsbijeenkomst. Daar is dus geen gejammer over dat men de nieuwe medewerker niet kan missen op de werkvloer. Dan ben ik wel geïntrigeerd. Zou dat de oplossing zijn? Dat iemand gewoon echt een dag weg is van werk en hier helemaal de focus op ligt? Dat zijn mooie voorbeelden om over na te denken. Het is waardevol om het samen te doen en kennis te delen zodat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden.”


Zorg voor een onboarding die past bij je organisatie

Erika heeft tips voor andere organisaties om met onboarding aan de slag te gaan. “Onboarding is écht belangrijk! Als medewerkers een fijne start hebben, verbindt je hen aan je organisatie. Dit gaat niet vanzelf. Daarnaast is het belangrijk dat de onboarding wel functioneel blijft en bij je organisatie past. Je kunt helemaal fancy van start gaan met een groot feest, maar als de organisatie niet fancy is dan werkt dat averechts. De onboarding moet bijdragen aan waar je als organisatie voor staat en wat bij je past.”


Alle radertjes voor onboarding naadloos aangesloten

Waar Erika naartoe werkt, heeft ze goed voor ogen. Ze beschrijft haar droombeeld als volgt: “Mijn droombeeld voor onboarding binnen Amsta is dat alle radertjes, die met onboarding te maken hebben, naadloos op elkaar zijn aangesloten. Zodat iedereen, die een rol heeft in het onboardingsproces, zijn rol kent en die ook pakt. En dat we het allemaal mooi op elkaar laten aansluiten. Want het begint natuurlijk al bij het sollicitatieproces en daarna volgt een goede inwerktijd. De nieuwe medewerker is daarna goed uitgerust om goed en met veel werkplezier aan de slag te gaan!”

Over Amsta

Amsta geeft zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Vanwege de verschillende doelgroepen is Amsta een zeer diverse organisatie. Met 27 locaties en 2700 medewerkers zijn ze verspreid over de hele stad aanwezig. Kenmerkend voor Amsta is dat de medewerkers en cliënten net zo divers zijn als de stad zelf: verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. 

Amsta

Actieprogramma behoud 
 

Sigra ondersteunt zijn leden bij de maatschappelijke opgave om zorg- en welzijnsmedewerkers te behouden en te blijven voldoen aan de zorgvraag. Sigra startte het Actieprogramma behoud om de uitstroom en het verzuim van personeel te verlagen. Het doel is om in 2025 25% minder verzuim en 25% minder uitstroom van personeel te hebben in de regio's. Sinds september 2022 doen 21 organisaties in zorg en welzijn mee aan het Actieprogramma behoud, waarbij elke organisatie werkt aan het behouden van medewerkers door deel te nemen aan ten minste één van de drie actieleernetwerken: actieleernetwerk magneet, actieleernetwerk behoud en actieleernetwerk onboarding. Voor meer informatie klik hier: Actieprogramma behoud | sigra.

Sigra-vergadering-bij whiteboard

Meer informatie