Lonneke haar droombeeld voor ZGHA: 

Ik wil dat medewerkers zich écht thuis voelen bij ZHGA. Dat ze zeggen: ‘Dit is mijn plek en aan deze organisatie wil ik mij verbinden

ZHGA Lonneke

Uitdagingen in behoud

Net als andere organisaties in de randstad kent ZHGA de uitdagingen van personeelstekort. Tegen welke uitdagingen loopt ZHGA aan? Lonneke: “Als organisatie vis je met andere organisaties in dezelfde vijver voor personeel. Gelukkig trekken we nu in de regio meer samen op en komen er afspraken voor samenwerkingen en minder concurrentie. Maar het feit blijft, we zitten met de bekende uitdagingen, daar lopen wij als ZHGA ook tegenaan. Zoals hierboven genoemd, hebben wij een tekort aan medewerkers. Daarnaast zien we dat het lastig is om mensen te binden aan onze organisatie. We weten dat onze medewerkers veel werkplezier halen uit het vak. Het vak wordt gewaardeerd, maar je vak uitoefenen, kan ook bij een andere organisatie. Het is een uitdaging om onderscheidend te zijn zodat mensen zich verbonden voelen met ZHGA. Ook hebben wij vrij veel uitstroom in het eerste jaar. In exitgesprekken wordt de werkdruk genoemd als reden voor vertrek en er wordt support vanuit leidinggevenden gemist. Als iemand zich niet gesteund voelt door de leidinggevende kan dat een reden voor vertrek zijn.”


Leren van echte verhalen

ZHGA is volop actief is het actieprogramma. Lonneke vertelt: “Diverse collega’s nemen deel aan de actieleernetwerken. Ik zit ook in het actieleernetwerk magneet en een collega werkt mee aan het actieleernetwerk onboarding. Het is super waardevol om te leren hoe andere organisaties met uitdagingen omgaan. Het helpt om in een netwerk kennis te delen en niet zelf het wiel uit te hoeven vinden. Zo hoorde ik van een andere organisatie over hun vitaliteitsprogramma en dacht meteen: ‘ja, dit is wat we nodig hebben’. Dat vind ik echt de meerwaarde van een netwerk. Het helpt ook om draagvlak te creëren binnen de eigen organisatie en ideeën beter te pitchen. Daarnaast delen we in het netwerk nuttige ervaringen. Als je online voorbeelden van andere organisaties leest, zijn het vaak succesverhalen. In het netwerk delen we wat werkt, maar ook wat niet werkt, welke dingen lastig zijn en wat we daarvan leren. Zo komen we samen verder.”


Uitwisseling tussen organisaties

Waardevol aan het actieleernetwerk vindt Lonneke de uitwisseling tussen organisaties. Ze geeft aan dat je van anderen leert, maar ook de herkenning, waar worstelt men mee, kan helpend zijn. We inspireren elkaar op diverse vlakken en dat vind ik zeer waardevol. De strubbelingen, die je soms ervaart door hiërarchie, horen er gewoon bij. Het opzetten van iets nieuws kan een hobbelige weg zijn. Vaak begin je met een mooi idee, je maakt een vliegende start en ergens in het midden wordt het moeizaam. Het is dan super leuk en nuttig om met andere mensen in het netwerk te reflecteren op je eigen route.”


Pilotontwikkeling: het goede gesprek

We vragen Lonneke op welke manier medewerkers al iets merken van het actieleernetwerk. “Wij zijn binnen ZHGA begonnen met het voeren van ‘het goede gesprek’ met medewerkers. Het doel van dit gesprek is dat er aandacht is voor de medewerker en dat zij zich gehoord en gezien voelen. Tijdens het actieleernetwerk is het idee van ‘het goede gesprek’ ontstaan. De locatiemanagers bleken te weinig ruimte te hebben om dergelijke gesprekken te voeren. Er is nu gekozen voor teamcoördinatoren die als laag tussen de medewerkers en de locatiemanagers werken. Zij voeren deze gesprekken met medewerkers. We hebben het gespreksformat samen met de teamcoördinatoren ontwikkeld. De ontwerpsessie, die we in één van de bijeenkomsten van het actieleernetwerk hadden, heeft ons geholpen dit idee verder uit te werken. Door die sessie werd duidelijk dat we moesten beginnen met een kleine pilot. Mijn eerste idee voor ‘vitaliteitsgesprekken’ werd na feedback uit de groep aangepast naar ‘het goede gesprek’. Dit idee bleek ook meer aan te sluiten bij de behoefte van medewerkers. De pilot is inmiddels gestart en we hebben ervaringen van medewerkers opgehaald. De gesprekken werden erg gewaardeerd!”


Begin klein!

Lonneke heeft geleerd om klein te beginnen. “Start klein zodat je je idee kunt testen, bijvoorbeeld in een pilot als ‘het goede gesprek’. Wij zijn nu een programmabureau aan het opzetten waarin we deze manier van werken gaan inzetten bij projecten: klein beginnen en daarna uitbouwen. Zo vond ik het idee van een andere organisatie erg inspirerend. Zij bedachten een ‘ideeënbus’, een letterlijke (auto)bus waarmee ze langs verschillende locaties rijden om ideeën op te halen en te horen wat er leeft. Dus bij medewerkers langsgaan in plaats van verwachten dat zij naar je toekomen. Dit speelse idee spreekt meteen tot de verbeelding en het zette mij aan het denken. Hoe zorg je voor de verbinding tussen verschillende locaties? Dat vind ik het mooie aan het creatief, klein denken.”


Het betrekken van medewerkers is cruciaal

Ze geeft graag tips voor andere organisaties om met behoud aan de slag te gaan. “Zoals ik net al noemde: begin klein. Ga te rade bij je medewerkers. Vraag medewerkers wat ze nodig hebben om bij de organisatie te blijven. Dan krijg je goed zicht op de onderstroom. Er komt bijvoorbeeld naar boven als er steun vanuit leidinggevenden wordt gemist. Vraag daarna door. Wat zouden ze graag willen veranderen? Waar zit die steun voor hen precies in? Probeer zoveel mogelijk medewerkers te betrekken om zicht te krijgen op waar je als organisatie werk te doen hebt.”


Medewerkers moeten het gevoel hebben: hier hoor ik thuis

Welke verandering hoopt Lonneke binnen de organisatie te bewerkstelligen?: “Ik wil dat medewerkers zeggen: ‘Ga bij ZHGA werken, want daar staat de medewerker op één’. Daar zijn ze transparant en eerlijk. Eén van onze strategische thema’s is: ‘Wij werken met plezier en trots’. ZHGA vindt het heel belangrijk oog voor medewerkers te hebben. Ik wil dat men het gevoel heeft: ‘hier hoor ik thuis’. Medewerkers zijn een heel groot deel van hun tijd op hun werk, het is dus super belangrijk dat zij zich hier thuis en verbonden voelen.”

 

Over Zonnehuisgroep Amstelland (ZGHA)

ZHGA verleent ouderenzorg en was van oudsher een verpleeghuis. Ze ondersteunen al meer dan 100 jaar ouderen. Het is een middelgrote organisatie met 1300 medewerkers, 350 leerlingen en stagiairs en 400 vrijwilligers. De organisatie biedt dementiezorg, somatische zorg en geriatrische revalidatie. Naast de intramurale locaties biedt de Zonnehuisgroep ook zorg aan mensen thuis. Ze bieden relatief veel kleinschalig wonen voor ouderen. Het zorggebied van ZHGA bestaat uit de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Amsterdam (Buitenveldert). Kenmerkend aan ZHGA is hun visie: ‘Deel jij met mij’. Deze visie geldt voor zowel medewerkers, vrijwilligers, cliënten, bewoners en hun naasten. Als je deelt, beteken je iets voor elkaar, leer je elkaar kennen en begint een relatie.

ZGHA

Actieprogramma behoud 
 

Sigra ondersteunt zijn leden bij de maatschappelijke opgave om zorg- en welzijnsmedewerkers te behouden en te blijven voldoen aan de zorgvraag. Sigra startte het Actieprogramma behoud om de uitstroom en het verzuim van personeel te verlagen. Het doel is om in 2025 25% minder verzuim en 25% minder uitstroom van personeel te hebben in de regio's. Sinds september 2022 doen 21 organisaties in zorg en welzijn mee aan het Actieprogramma behoud, waarbij elke organisatie werkt aan het behouden van medewerkers door deel te nemen aan ten minste één van de drie actieleernetwerken: actieleernetwerk magneet, actieleernetwerk behoud en actieleernetwerk onboarding. Voor meer informatie klik hier: Actieprogramma behoud | sigra.

Sigra-vergadering-bij whiteboard

Meer informatie