'Het gedachtegoed magneet is de sleutel tot succes'

Esther Kramer

Esther Kramer, projectleider van Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO), heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan het actieleernetwerk magneet. Bij ZGAO kun je terecht voor zorg en ondersteuning, revalidatie, kortdurend verblijf, wonen en welzijn. Het hart van de ouderenorganisatie bestaat uit zeshonderd verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, helpenden en behandelaren. ZGAO koestert haar medewerkers en wil nu stappen zetten om een excellente werkgever te worden.


ZGAO's uitdagingen bij het behouden van personeel

De uitstroom en verzuim van personeel in zorg en welzijn is historisch hoog. Tegen welke uitdagingen loopt ZGAO aan? Esther: “Nieuwe collega’s goed laten landen tijdens hun inwerkperiode is één van onze prioriteiten. We willen dat medewerkers zich snel thuis voelen in onze organisatie en dat lukt alleen als we voldoende aandacht besteden aan een goede onboarding. Toch is dat door de drukte op de werkvloer een flinke uitdaging.” Verder ziet Esther uitdagingen in het naar tevredenheid rond krijgen van de roosters en het aantrekken én behouden van de jongere generatie. “Jongeren verwachten meer inspraak en praten graag mee over de zaken die met hun werk te maken hebben. Ze willen vanuit een duidelijke visie werken waarin ook duurzaamheid een rol speelt. In deze arbeidsmarkt is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen voor jouw organisatie kiezen en lang bij dezelfde organisatie of in de sector blijven werken. Door onze deelname aan het Actieprogramma Behoud werken we aan een positieve verandering rondom het behouden van personeel in zorg en welzijn.”


Goed werkgeverschap

ZGAO streeft naar excellent werkgeverschap en is enthousiaste deelnemer aan het actieleernetwerk Magneet. “Magneet heeft zich al bewezen in het buitenland en ik vind het heel fijn dat dit gedachtegoed in Nederland ook veel aandacht krijgt”, licht Esther toe. “Door alle positieve geluiden zijn wij steeds meer overtuigd geraakt dat magneet de sleutel is tot succes. Het is een uitgedachte methodiek en de acht thema’s dragen bij aan aantrekkelijk werkgeverschap. Met name meer zeggenschap voor zorgmedewerkers is belangrijk in het kader van behoud. We werken met veel plezier in het actieleernetwerk aan de diverse magneetkrachten. Ik raak geïnspireerd door de interessante sprekers en initiatieven en wissel kennis uit met de andere deelnemers. Je komt gezamenlijk in actie. Samen proberen we instrumenten uit, halen we input op uit de organisaties en koppelen informatie naar elkaar terug. We kunnen alleen medewerkers in zorg en welzijn aantrekken én behouden als we allemaal een goede en leuke werkgever zijn.”


Positieve veranderingen

Ondanks dat ZGAO nog niet heel lang bezig is met het gedachtegoed magneet zijn medewerkers al wel betrokken. Esther: “We hebben de Ondernemingsraad betrokken bij het actieleernetwerk en zijn onze medewerkers aan het informeren over onze deelname. We hebben samen met medewerkers de organisatiescan ingevuld zodat waardoor we een beeld hebben gekregen van hoe onze organisatie scoort op de acht magneetkenmerken. Bovendien kijken we nu heel bewust wie we wanneer kunnen betrekken om mee te denken. De ene keer zijn dit verpleegkundigen, de andere keer artsen of verzorgenden. Zo hebben we bijvoorbeeld een bijeenkomst gehad over het rooster waarbij we nu niet alleen de leidinggevenden hebben uitgenodigd maar juist ook de zorgmedewerkers zelf. Bij de strategiebijeenkomsten zijn naast leidinggevenden ook behandelaren en andere geinteresseerde medewerkers welkom om mee te denken. Dus we kijken heel bewust hoe we medewerkers bij elke bijeenkomst die we organiseren kunnen betrekken. Zij kunnen namelijk als geen ander de vinger op de zere plek leggen. We merken dat deze aanpak iets heeft veranderd. Medewerkers komen vaker en graag én ze durven mee te praten, ook als er leidinggevenden of bestuurders aan tafel zitten. Ze voelen zich vrijer dan voorheen om hun mening te geven, met name de jongere generatie neemt hierin het voortouw.”


Niet alleen zeggen dat je medewerkers belangrijk vindt, ze moeten het ervaren

Esther benoemt dat ze veel heeft geleerd van de andere organisaties in het actieleernetwerk. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om als organisatie echt uit te stralen dat je het belangrijk vindt medewerkers te betrekken. Esther: “Medewerkers moeten dit écht ervaren. Je moet eerst de medewerkers het gevoel geven dat dit belangrijk is voordat je ze vraagt ergens aan mee te doen. Maar ook duidelijk maken dat je echt iets wil doen met hun input. Dat je ze op de man af vraagt: wat vinden jullie nou dat we anders zouden moeten doen?”


Werkplezier in zorg en welzijn

Esther beschrijft haar droom voor de toekomst. “Ik hoop dat we iets in gang kunnen zetten. Dat dit actieleernetwerk een oliedruppel is die zich langzaam ontwikkelt tot een olievlek. Waardoor uiteindelijk iedereen ervan doordrongen is dat we alleen maar medewerkers in zorg en welzijn kunnen aantrekken en behouden als we ook allemaal een leuke goede werkgever zijn! Ik hoop dat je op een gegeven moment elke willekeurige medewerker in zorg en welzijn de vraag kunt stellen: werk je met plezier in de zorg? En dat ze allemaal antwoorden dat hun organisatie echt een hele fijne organisatie is.” De tip die Ether geeft aan andere organisaties: “Ga je hierin verdiepen! “Het is gewoon een heel mooi onderwerp en ik denk ook dat werkgevers in deze tijd zich niet kunnen veroorloven om hiermee niet aan de gang te gaan. Betrokkenheid van medewerkers, de medezeggenschap van medewerkers; het is gewoon echt heel erg belangrijk.”

 

Actieprogramma behoud 
 

Sigra ondersteunt zijn leden bij de maatschappelijke opgave om zorg- en welzijnsmedewerkers te behouden en te blijven voldoen aan de zorgvraag. Sigra startte het Actieprogramma behoud om de uitstroom en het verzuim van personeel te verlagen. Het doel is om in 2025 25% minder verzuim en 25% minder uitstroom van personeel te hebben in de regio's. Sinds september 2022 doen 21 organisaties in zorg en welzijn mee aan het Actieprogramma behoud, waarbij elke organisatie werkt aan het behouden van medewerkers door deel te nemen aan ten minste één van de drie actieleernetwerken: actieleernetwerk magneet, actieleernetwerk behoud en actieleernetwerk onboarding. Voor meer informatie klik hier: Actieprogramma behoud | sigra.

Sigra-vergadering-bij whiteboard

Meer informatie