Actief op regionaal en landelijk niveau

Vanuit Sigra zijn we regionaal en landelijk actief om zorg- en welzijnsaanbieders te helpen groeien naar een hogere "data volwassenheid", zodat we data beter kunnen benutten voor de uitdagingen waar we voor staan. Lees verder om te ontdekken hoe we dat doen.

Regionaal Samen datagedreven werken in zorg en welzijn: werk ook actief mee

Het Sigra netwerk “Samen datagedreven werken in zorg en welzijn” is er voor professionals die beschikbare data beter willen gebruiken. Onze ambitie is om datagedreven werken én samenwerken op regionaal niveau te stimuleren, om zo domeinoverstijgende vraagstukken op te lossen.

In het regionale netwerk focussen we ons actief op één of meer belangrijke uitdagingen, waarbij inzichten uit data ons kunnen helpen de uitdaging aan te gaan. Tijdens onze netwerkbijeenkomsten leer je niet alleen voor je eigen organisatie, maar werk je ook samen met andere organisaties op basis van datagedreven inzichten. We wisselen kennis uit, delen ervaringen, inspireren elkaar en gaan samen actief vervolgstappen zetten.

Wil jij ook actief participeren in het regionale netwerk? Maak je interesse kenbaar met een mail naar innovatielab@sigra.nl
 

Landelijk Samen datagedreven werken in zorg en welzijn: sluit je aan

Door samen te werken met partners* op landelijk niveau kan meer synergie ontstaan. Daarom namen we in 2022 samen met verschillende organisaties het initiatief tot het Landelijke netwerk ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’. Met als doel: meer samenwerking en meer doen met data, om zorg en welzijn tot een hoger data volwassenheidsniveau te brengen.

Samen verzorgen we verschillende soorten bijeenkomsten, faciliteren we de groeiende community en zorgen voor kennisbundeling en onderzoek (jaarlijkse datavolwassenheidsscan). Zie hieronder wat we doen.

Vul je gegevens in en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en mogelijkheden van het landelijk netwerk:

Houd mij op de hoogte van de landelijke activiteiten
 


Ontdek de waarde van datagedreven werken tijdens bijeenkomsten

Vanuit de landelijke samenwerking organiseren we diverse soorten bijeenkomsten:

  • Kennis- en inspiratiesessies: waarin een aantal zorgorganisaties voorbeelden met het netwerk delen
  • Expertsessies: waarin we een expert uitnodigen om kennis te delen over een specifiek onderwerp
  • Praktische en interactieve bijeenkomsten: waarin alle deelnemers actief met elkaar uitwisselen hoe ze iets doen. Je komt hier halen en brengen.
  • Co-creatie trajecten: waarin je een langere periode actief met andere organisaties aan een thema werkt.


Nieuwsgierig naar de bijeenkomsten in 2024? Klik hier  om je aan te melden voor de sessies. Opgenomen bijeenkomsten kijk je terug in ons kanaal op  Youtube.


Kennisbundeling en onderzoek

In onze landelijke samenwerking bundelen we kennis en voeren we onderzoek uit om datagedreven werken naar een hoger niveau te tillen:

Lees de uitgebreide position paper over datagedreven werken in zorg en ondersteuning, geschreven door Vilans. Je ontdekt daar niet alleen een heldere definitie van datagedreven werken, maar ook inspirerende praktijkvoorbeelden en waardevolle inzichten over de uitdagingen die hierbij komen kijken.

'Samen datagedreven werken' is van start gegaan met een grondige nulmeting tijdens de zomer van 2022. Dit onderzoek wordt nu jaarlijks uitgevoerd en omvat een datavolwassenheidsscan en een inventarisatie van behoeften. Met de datavolwassenheidsscan krijg je als zorgorganisatie inzicht in waar je aan kunt werken en kun je jezelf benchmarken ten opzichte van andere organisaties. Op basis van de jaarlijkse meting stellen we een inhoudelijk activiteitenprogramma samen. 

In 2023 heeft het onderzoek nogmaals plaats gevonden. Ruim 100 organisaties kunnen daardoor nu in het gezamenlijke dashboard zien waar zij, te opzichte van elkaar, staan op datavolwassenheid. 

Dashboard Samen datagedreven werken
Dashboard Samen datagedreven werken in zorg en welzijn.

Wil jij ook aan een volgende meting deelnemen? 



Sluit je aan bij ons netwerk en blijf op de hoogte van deze ontwikkelingen

 

Denk mee met onze community


Ben je geïnteresseerd in datagedreven werken en wil je bijdragen aan een community waarin je ervaringen kunt delen en samenwerken met anderen? Het netwerk 'Samen datagedreven werken' is op zoek naar mensen die willen meedenken over de beste manier om een community te organiseren. Wil jij meedenken over hoe we deze community het beste kunnen organiseren? Stuur dan een e-mail naar innovatielab@sigra.nl.  
 

*In samenwerking met

Het landelijke project ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’ is in samenwerking met verschillende organisaties tot stand gekomen: werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, WZW, deRotterdamseZorg, Utrechtzorg, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, Zorg aan Zet, Viazorg, Transvorm en ZorgpleinNoord), Vilans en ActiZ.

Partners Samen datagedreven werken nov 2023
Partners Samen datagedreven werken in zorg en welzijn

Meer informatie