Waarom een toolkit Scenariodenken?

  • Aandacht voor langer termijn denken komt duurzaam beleid in de zorg ten goede
  • We bieden inspiratie en hulp bij het voeren van gesprekken over de toekomst
  • We delen inzichten die ontstaan vanuit deze gesprekken

Inspiratie: Voorbeelden van scenario's binnen en buiten de zorg

Post-corona scenario's VBZ en Sigra

Samen met FutureConsult maakten we post-corona scenario’s. De meest twee extreme scenario’s werkten we uit voor zorg en welzijn. Wat kan er gebeuren bij een permanente pandemie in combinatie met grote maatschappelijke hervormingen?
Bekijk de infographic (pdf).

 

Corona scenario’s De Ruijter

SIOO Scenario’s voor het MBO onderwijs (pdf)

Implicaties coronascenario’s voor gemeenten

 

Jong Sigra netwerk

Het Jong Sigra netwerk proefde aan de methodiek en ging in gesprek over de toekomst. Wat opviel was dat young professionals de thema's als duurzaamheid, groene zorg en andere vormen van leiderschap aandacht gaven.
Lees het verslag (pdf)

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten maakte 'corona scenario's'. Over waarom en hoe zij dat deden gaat het interview in dit filmpje.

 

Philips: veranderingen Covid-19 voor werk in de zorg

Bijgaand artikel door Philips is een pleidooi over dat de zorgsector niet gebaat is bij alleen verbeteringen, maar bij radicale verandering.

 

Stichting Toekomstbeeld ter Techniek

Hoe ziet Nederland er mogelijk uit na de coronacrisis? Hoe veilig of onveilig voelen we ons, hoe belangrijk is persoonlijke vrijheid? Lees de scenario’s van STT.

Scenario's over branches

GGZ - Het GGZ HR netwerk bediscussieerde in 2019 in twee middagen de toekomst van de sector. Kernonzekerheden: centrale sturing door de overheid versus marktwerking en de rol van technologie en data. Lees het verslag.

VVT - Actiz maakte met een aantal bestuurders post-corona scenario's die ingaan op de toekomst van de ouderenzorg na de Covid-19 pandemie. 

Gehandicaptenzorg - De Vereniging Nederlandse Gehandicaptenzorg zette scenariodenken in voor hun Visie op 2030

Revalidatie - Revalidatie Nederland maakte toekomstscenario's over hoe patiënten revalideren in 2030 

Huisartsenzorg -  Met professionals uit de Amsterdamse huisartsenzorg en het onderwijs voerden we in 2016 een strategische dialoog. De scenario’s van toen lijken nog steeds plausibel en relevant. Denk aan werkloosheid en een centrale rol voor de overheid (‘opgelegde participatiesamenleving’) en het tempo en de kracht van data die ingezet worden voor oplossingen (Dr Data).

Lees verder op Amsterdamse huisartsenzorg in 2025

Scenario's over regio's

Metropoolregio Amsterdam in 2040 - De Amsterdam Economic Board heeft zijn scenario's tot 2025 een update gegeven richting 2040. Lees extreme toekomstbeelden voor de Metropool Amsterdam
Een mooi voorbeeld van AEB over hoe je naar aanleiding van je scenario's scherp blijft op 'early warning indicatoren' die wijzen op ontwikkelingen in de richting van een scenario gaat dit artikel

SMO maakte scenario's met het oog op 2050 over de toekomst van zorg in Stadskanaal

Scenario's over technologie

De toekomst van kunstmatige intelligentie hangt naast technologische ontwikkelingen af van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. PwC werkte vier scenario's uit over AI in Europa in 2025. Lees in dit artikel een samenvatting of bekijk de complete scenario's op de website van PwC

Inspiratie uit films, serie en boeken

Boek: Four futures - life after capitalism - Peter Frase Peter Frase stelt dat toenemende automatisering en een toenemende schaarste, dankzij klimaatverandering, alles zullen doen instorten. In Four Futures stelt hij zich voor hoe deze postkapitalistische wereld eruit zou kunnen zien. Hij maakt gebruik van sociale wetenschappen en speculatieve fictie om te onderzoeken wat communisme en socialisme in een wereld van schaarste of overvloed kunnen betekenen.

Serie: Black mirror - De wereld ontwikkelt zich in rap tempo en zeker op het gebied van technologie kan dat best beangstigend zijn. Dat is ook de kracht van Netlfix-serie Black Mirror. Deze sciencefictionserie over de schaduwkant van moderne technologieën, speelt precies in op die angst. Doordat de afleveringen inspelen op de technologische ontwikkelingen die in de nabije toekomst kunnen gebeuren, word je altijd aan het denken gezet. Dit laat de kracht zien van toekomstbeelden. 

Film: Gattaca - Echt een klassieker, uit 1997. Gattaca geeft een kritische blik op de voortplantingstechnieken die de eugenetica faciliteert en de mogelijke gevolgen van zulke technologische ontwikkelingen op de maatschappij. Wat als je mensen kunt kweken om ze te laten dienen als levende donoren?

Meer informatie

Wil je meer weten of zelf aan de slag met de toolkit Scenariodenken? Je kunt bij ons terecht voor vragen en voor het aanvragen van aanvullend materiaal over scenariodenken. Neem contact op met Lotte Speelman of Lisa van Bodegom