Mijn rol bij Team Sigra

Als adviseur ligt mijn focus op de centrale vraag: hoe voorzien we met elkaar de sector zorg en welzijn van goed gekwalificeerde en gemotiveerde zorgprofessionals?

Vanuit mijn rol ondersteun ik de ontwikkeling en uitrol van de regionale strategische personeels- en opleidingsplanning met het doel om vroegtijdig veranderingen in gang te zetten.

Naast adviseur ben ik ook arbeidsmarktonderzoeker en programmanager.
Als arbeidsmarktonderzoeker onderzoek ik de ontwikkelingen en trends van de regionale arbeidsmarkt om met deze kennis onze leden onderbouwde keuzes te kunnen maken.

En als senior programmamanager werk ik binnen het werkgebied van Sigra aan de doorontwikkeling en uitrol van het Strategisch Arbeidsmarkt Platform Planning Opleidingsplaatsen (SAPPO). Dit is een digitaal matchingsplatform van opleidingsplaatsen. Met SAPPO stemmen scholen en zorgorganisaties vraag en aanbod van stageplaatsen op elkaar af en spelen ze in op de behoefte van de toekomst.

Ik ben trots op

Trots is een lastig woord als je zoals ik nog maar kort bij Sigra werkt Maar ik word in elk geval blij van het werken aan complexe vernieuwende vraagstukken die binnen de zorgsector echte problemen oplossen. Vraag me over een paar jaar nog maar eens op welke langer werkende oplossingen ik trots ben.

Samenwerken betekent voor mij

Ervoor zorgen dat we bij het oplossen van een probleem gebruikmaken van elkaars kennis, inzicht en sterke punten, waardoor we samen tot betere en bruikbaardere resultaten komen, dan wanneer iemand dit alleen had aangepakt.

Mijn motto

Informatie leidt tot reactie, gebrek aan informatie leidt tot speculatie.