Het actieprogramma in het kort

Sinds september 2022 doen 21 organisaties in zorg en welzijn mee aan het Actieprogramma behoud. De organisaties nemen deel aan (ten minste één van) de drie actieleernetwerken: actieleernetwerk magneet, actieleernetwerk behoud en actieleernetwerk onboarding. Elke organisatie werkt op deze manier aan het behouden van medewerkers. 

Werken aan excellent werkgeverschap

Onze droom is dat alle zorg- en welzijnsorganisaties in onze regio in 2040 excellente werkgevers zijn. Werkgevers waar de professional centraal staat en waar zij met voldoening werken. Met de deelnemers aan dit programma zetten we samen regionaal een trend om excellente werkgevers te worden. Tegelijkertijd werken we aan het verminderen van uitstroom en verzuim van personeel in onze regio. Dit doen we door samen te werken aan een cultuuromslag. Die is nodig om werk te maken van behoud. We hebben iedereen in zorg en welzijn keihard nodig. Daarbij is het belangrijk dat het een leertraject is samen met de professionals van de werkvloer. Dit leertraject faciliteren wij in de actieleernetwerken.

Wat is een actieleernetwerk?

In een actieleernetwerk staat het proces van uitproberen, reflecteren en leren van elkaar centraal. We maken gebruik van de methode  actieleren: leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. De deelnemers wisselen hier kennis en ervaring uit en bedenken verbeteracties die zij in de eigen organisatie uitproberen. Zo ontwikkelen we nieuwe kennis en zorgen we tegelijkertijd voor verbeteringen direct in de praktijk. 

Sigra en Kennisland begeleiden de netwerken.  Ook ondersteunen we de deelnemende organisaties door individuele coaching, het aandragen van kennis en goede voorbeelden en het monitoren van de resultaten van de acties.

Meer informatie over het Actieprogramma behoud? Zie de handleiding voor deelnemers.

De drie actieleernetwerken

Actieleernetwerk magneet

In dit actieleernetwerk gaan deelnemers aan de slag met het gedachtegoed van magneet. Ze staan aan het begin of hebben al elementen van magneet in hun organisaties geïmplementeerd. Benieuwd naar hun aanpak en ervaringen? Lees dan de interviews met Andy Simpe, manager Akwaaba Zorg, en Esther Kramer, projectleider ZGAO.

Deelnemende organisaties:

Actieleernetwerk behoud

Organisaties gaan aan de slag met thema’s als leiderschap, vitaliteit, werkplezier en ontwikkelmogelijkheden. De deelnemers wisselen ervaringen uit en benoemen de knelpunten en vragen die leven.  Benieuwd naar hun aanpak en ervaringen? Lees dan het interview met Lonneke Visser, strategisch projectleider bij Zonnehuisgroep Amstelland

Deelnemende organisaties:

Actieleernetwerk onboarding

Een beter onboardingsproces leidt tot een positieve werksfeer en stelt zorgmedewerkers in staat om beter hun werk te doen. De deelnemende organisaties werken aan een betere onboarding.  Benieuwd naar hun aanpak en ervaringen? Lees dan het interview met Erika Aalbers, adviseur leren & ontwikkelen van Amsta.

Deelnemende organisaties:

Reade heeft het magneetgedachtegoed succesvol toegepast

Reade, lid van Sigra, past dit al succesvol toe en ervaart geen personeelstekorten. Lees hoe Reade aan de slag is gegaan met de magneetkenmerken en het gedachtegoed succesvol heeft toegepast. Download de publicatie 'Verpleegkundigen kiezen koers'

Over actieleren

Actieleren is een vorm van leren door te doen. Het gaat om het gestructureerd zoeken naar oplossingen voor een vraagstuk in de praktijk gezamenlijk met alle betrokkenen. De nadruk ligt op experimenteren en reflecteren, zodat via een actie praktijkkennis wordt opgedaan. Het delen van mislukte experimenten is namelijk net zo waardevol als het delen van succesvolle oplossingen.

Het is een spiraalvormig proces van deze vier stappen:

  1. Verkennen van het probleem of vraagstuk.
  2. Plannen van veranderacties.
  3. Uitvoeren van die veranderacties en observeren.
  4. Evalueren van de resultaten en het proces. Vanuit de evaluatie worden plannen bijgesteld of nieuwe plannen ontworpen, waarna de volgende cyclus plaatsvindt.

Meer informatie