Deelnemen

Deelname aan de Sigra Diversiteitsaward staat open voor alle Sigra-leden (sector zorg en welzijn) die bezig zijn met het onderwerp diversiteit en inclusie. Voldoet het initiatief aan de volgende uitgangspunten? 

  • Het laat zien dat er oog is voor diversiteit en inclusie op het terrein van onder andere zorg- en dienstverlening, personeelsbeleid, onderzoek of ontwikkeling;
  • Het is vernieuwend en/of verrijkend voor organisatie(-onderdeel);
  • Het geeft inzicht in continuïteit en mogelijkheden voor borging; 
  • Het is toepasbaar in zorg of welzijn.  
  • De winnaar is bereid om een presentatie te geven over het initiatief tijdens de conferentie op 14 oktober. 

 

Inzenden van het initiatief

Wil je namens jouw organisatie deelnemen aan de Diversiteitsaward 2021? Stuur het initiatief uiterlijk 13 september 2021 in. Beschrijf de activiteit of het initiatief in duizend woorden en mail het naar Sanne Janssen, projectleider Diversiteit en inclusie bij Sigra.

De jury

Een vakkundige jury bepaalt op basis van de criteria de winnaar. De jury bestaat uit: 

  • Shivan Shazad, beleidsadviseur bij Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER)) en Amsterdam Divers & Inclusief
  • Peragaseni Sellappah, verpleegkundig specialist GGZ en Ambassadeur Diversiteit bij GGZ Noord-Holland Noord.
  • Winnaar Diversiteitsaward 2018: Theater LeBelle Cordaan, Els Kose-Vollmuller, Artistiek Leider. 

 

De prijs

De winnaar ontvangt de juryprijs van € 1.000,- om het initiatief verder vorm te geven.

Sigra Conferentie Diversiteit & Inclusie

De Diversiteitsaward wordt uitgereikt tijdens de Sigra Conferentie Diversiteit & Inclusie. Dit vindt online plaats op 14 oktober van 15.00 tot 17.00 uur vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Je kunt je alvast aanmelden

Meer diversiteit en inclusie  bij Sigra

Het netwerk Diversiteit biedt Sigra leden een platform om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie en om samenwerking te versterken. Lees verder op Diversiteit & inclusie

Meer informatie