Sigra en diversiteit & inclusie

Er is veel aandacht voor het bevorderen van diversiteit en inclusie. Dat merken we niet alleen aan het grote aantal deelnemers van de conferentie, maar ook aan het aantal inzendingen voor de Sigra Diversiteitsaward. Acht, maar liefst. Een recordaantal sinds 2010. Organisaties willen heel graag een afspiegeling zijn van de samenleving. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat er meer nodig is om tot een omgeving te komen waarin alle (toekomstige) medewerkers, cliënten en patiënten zich een volwaardig deel voelen. Hoe zijn we in Sigra-verband bezig met het onderwerp en wat kunnen we leren van andere sectoren? We starten de conferentie met een korte impressie van de activiteiten binnen Sigra-verband. Dagvoorzitter en coördinator Diversiteit & Inclusie: Sanne Janssen licht de netwerken toe en geeft voorbeelden hoe deze netwerken gezamenlijk best practices delen en elkaar inspireren. 

Rondetafelgesprek met ambassadeurs LHBTI en culturele diversiteit

Peragaseni Sellappah (Verpleegkundig specialist GGZ) en Michiel Borst (GZ Psycholoog), werkzaam bij GGZ Noord-Holland Noord, geven hun persoonlijke kijk op een inclusieve werkomgeving, over jezelf te kunnen zijn op het werk maar ook hoe je elkaar (en cliënten) daarin kunt versterken.

Aandacht voor diversiteit en inclusie binnen de organisatie is gestart door een onderzoek van Peragaseni. Dat leidde tot een bredere beweging waarin een netwerk met ambassadeurs werd gevormd. Michiel geeft als tip mee dat het belangrijk is om veel samen te werken aan het onderwerp en ook de meerderheidsgroep bij de ontwikkeling van beleid en activiteiten te betrekken. Het publiek reageert ondertussen op de stelling: ‘Ik kan op mijn werk mijzelf zijn’.

Rondetafel D en I conferentie

Uitreiking Sigra Diversiteitsaward

Voor de vijfde keer reikt Sigra een award uit. De prijzen (van € 1.000,- en de training: Cultuursensitieve vaardigheden in de zorg gegeven door Koninklijk Instituut voor de Tropen) gaan naar bijzondere, vernieuwende, op medewerker, cliënt- of patiëntgerichte en toepasbare initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie.

De jury bestond dit jaar uit:

 • Shivan Shazad, Beleidsadviseur bij Diversiteit in Bedrijf (SER) en Amsterdam Divers & Inclusief, waarin sector overstijgend wordt samengewerkt. Daarnaast biedt Diversiteit in Bedrijf kosteloze ondersteuning aan organisaties bij het helpen van het opstellen van een plan van aanpak.
 • Madelon van Riel, Project- en trajectcoördinator programma Kunst & Cultuur Theater LeBelle Cordaan – Winnaar Diversiteitsaward 2018
 • Peragaseni Sellappah, Verpleegkundig Specialist GGZ en Ambassadeur Diversiteit bij GGZ NHN
   

De jury heeft o.a., gekeken of de inzending vernieuwend en duurzaam is. En of het impact heeft zowel binnen als buiten de organisatie. 

Amsterdam UMC deelt de eerste prijs met: 

 • Het draagvlakonderzoek Widening Access. Promovenda Lianne Mulder legt uit dat het onderzoek zich richt zich op het toetsen en tegengaan van ongelijke kansen in de toelating tot medische beroepsgroepen. Pas wanneer dit leidt tot een wetswijziging is Lianne Mulder en haar promotieteam tevreden. Het onderzoek richt zich op de instroom van studenten, een kweekvijver waar later personeel uit voortvloeit. Het reikt zo verder dan alleen Amsterdam UMC, namelijk alle zorgorganisaties die baanmogelijkheden aanbieden aan deze studenten. Een volwaardige eerste plek, vindt de jury.
   
 • Het Steunpunt gendervragen.  Tim de Jong, coördinator, vertelt wat het steunpunt voor mensen betekent. Bij dit steunpunt kunnen sinds afgelopen januari transgender personen, non-binaire personen, hun naasten of ieder ander met (hulp)vragen over genderidentiteit of het zorgtraject terecht. Daarnaast worden vragen en zorgen ook anoniem teruggekoppeld aan het zorgteam om de zorg te verbeteren. Daarmee heeft het steunpunt waardevolle maatschappelijke impact en bereik, vindt de jury.

 

De tweede prijs gaat naar: 

 • Arkin met ‘'Arbeidsmarkt- en antistigma campagne in één’. Marjo Wolters, Manager Marketing & Communicatie, licht de campagne toe. De campagne pakt twee uitdagingen in één aan. Naast de werving van nieuw personeel richt het zich op het tonen van de normale mens achter psychische problemen. Het  gebruik van BN’ers wordt door de jury ervaren als erg vernieuwend. Daarnaast heeft de campagne een impactvolle meerwaarde voor de hele geestelijke gezondheidszorg.  
   

We willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor de fantastische inzendingen. Bekijk hier een samenvatting van alle acht inzendingen. 

Winnaars Diversiteitsaward
Het winnende moment diversiteitsaward 2021

We leren ook van andere sectoren: Het Rijksmuseum en de politie


Het Rijksmuseum

In 2019 is Sherida Zorg gestart in de rol van Manager Diversiteit & Inclusie om draagvlak en kennis van diversiteit en inclusie onder de medewerkers te vergroten en het veranderproces aan te jagen.

Het Rijksmuseum had al de eerste stappen gezet. Een divers en inclusief personeelsbestand is één van de thema’s waar ze naartoe werken. We leren meer over haar aanpak en de lopende projecten. Daarnaast wil het Rijksmuseum dat alle bezoekers zich kunnen herkennen in de collectie van het museum. Dit lukt alleen met inbreng van een zo divers mogelijk team. Sherida schetst dat het werken aan cultuurverandering weerbarstig is en continu aandacht vraagt. Traagheid van processen is juist gewenst zodat de verandering duurzaam is en gevoed wordt door een intrinsieke wil om samen één richting op te gaan. Als tip geeft Sherida de kijkers mee vooral goed te luisteren naar alle lagen in de organisatie. Bekijk de website om meer te weten over wat het Rijksmuseum doet op het gebied van inclusiviteit.

De politie

Umit Aygun is Districtschef van de politie Kennemerland, geeft leiding aan 1.000 collega’s en is de portefeuillehouder van het meerjarige traject ‘Politie voor iedereen’ binnen de eenheid Noord-Holland.

Tijdens de conferentie horen wat goed politiewerk is in de samenleving. Ook horen we hoe de politie binnen de organisatie aan meer diversiteit, inclusie, veiligheid, divers vakmanschap en minder discriminatie werkt. De focus is daarbij door de jaren heen verschoven van het verkennen van het verschil naar aandacht voor verbinding. Dat doen zij via verschillende medewerkersnetwerken en door het dialoog aan te gaan. Intern en met diverse groepen in de samenleving. Hierbij staat veiligheid centraal.

Iedere leidinggevende is verantwoordelijk. De afspraken zijn in de organisatie ingebed. Dat doen zij door concrete, niet vrij-blijvende afspraken in de managementcyclus te maken en de teams gebruiken streefcijfers. Zo voorkom je het gevaar dat onderwerpen die van iedereen zijn, van niemand zijn als het op resultaten aankomt. 

Meer weten over 'Politie voor iedereen? Download de brochure. 

Teruglezen presentatie gastsprekers

Alle presentaties van de sprekers zijn gedeeld met de aanwezigen. Wil je een presentatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: sjanssen@sigra.nl

Terugkijken webinar

Ben je benieuwd wat er nog meer is besproken tijdens de conferentie? Een volledige opname van de conferentie kun je hieronder terugkijken: 

Spreker Rijksmuseum
Spreker De Politie

Bijeenkomst Cultuursensitieve vaardigheden in de zorg

Als vervolg op de conferentie geeft het Koninklijk Instituut voor de Tropen in samenwerking met Sigra een online seminar over Cultuursensitieve vaardigheden in de Zorg. Dit is op 23 november van 15:00 tot 16:30. Het is een verkorte sessie van de meerdaagse training die dit jaar als prijs is uitgereikt aan de winnaars van de Sigra Diversiteitsaward. Je kunt je hier aanmelden

Sluit aan bij het Netwerk Diversiteit

Wil je namens jouw organisatie aansluiten bij het Netwerk Diversiteit? Stuur dan een e-mail naar Sanne Janssen sjanssen@sigra.nl voor Groot-Amsterdam en Munise Varisli mvarisli@sigra.nl voor Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.  

Meer informatie