Mijn rol bij Team Sigra

Als beleidsmedewerker bij het team Arbeidsmarkt & Onderwijs werk ik aan projecten die zich richten op behoud en duurzame inzetbaarheid van professionals in zorg en welzijn. Binnen deze projecten heb ik verschillende rollen en taken. Van het begeleiden van samenwerkingen als projectleider tot het doen van verkennend onderzoek of het organiseren van themabijeenkomsten. Deze diversiteit maakt het werk elke keer anders en vraagt ook steeds iets anders van mij. Dit vind ik het mooie aan mijn werk.

Ik ben trots op

Sigra is betrokken bij ontzettend veel mooie initiatieven binnen zorg en welzijn waarin veel gedreven mensen samenwerken. Ik ben er trots op dat ik hier ook aan bijdraag. Dit doe ik door mensen aan elkaar te verbinden, vanuit betrokkenheid samen te werken, analytisch te kijken, structuur aan te brengen, maar ook door met enthousiasme te inspireren.

Samenwerken betekent voor mij

Voor mij betekent samenwerken dat je elkaars kwaliteiten ziet, oog hebt voor ieders belangen en elkaar weet te inspireren om iets te bereiken dat alleen niet was gelukt. Hierin vind ik het belangrijk om betrokken en geïnteresseerd te zijn in de mensen met wie ik samenwerk.

Mijn motto

Verleden heb je, toekomst moet je maken.
Samen geven we richting aan onze toekomst. Ik vind het belangrijk om daar aan bij te dragen.