GGZ HR netwerk waagt zich aan scenario’s voor 2030

04-02-20

Op initiatief van het HR netwerk GGZ van SIGRA proefden vijf organisaties aan scenariodenken als methode voor een gestructureerd gesprek over een onzekere lange termijn toekomst. Begeleid door Futureconsult formuleerden ze in twee dagdelen toekomstbeelden van de GGZ in 2030. 

Sinds de personele knelpunten in de geestelijke gezondheidszorg toenemen buigen de GGZ-organisaties zich in het HR netwerk samen over gezamenlijk personeelsbeleid. In het netwerk werd gesignaleerd dat huidige arbeidsmarktprognoses voor de GGZ te weinig inzicht gaven in mogelijke lange termijn ontwikkelingen. In twee dagdelen maakten de organisaties kennis met de methodiek Scenariodenken. 

Belangrijke onzekerheden met veel impact waarover gesproken werd waren:

  • Hoe vindt sturing op zorg plaats? Ligt de regie bij een sterk sturende overheid (‘samen’) of stuurt de markt (‘individu’)
  • Welke impact hebben data en technologie? Komt er een versterkte inzet van professionals of laten we veel van het werk over aan technologie en onderbouwing uit data?

Het HR netwerk was enthousiast over de methodiek en wil een breder vervolg geven aan dit gesprek over de toekomst van de GGZ, bijvoorbeeld naar bestuurders en professionals. 

  • Lees hier het gehele verslag over het scenariodenken door de GGZ. 
  • Lees meer over scenariodenken en voorbeelden hiervan.