Programma Arbeidsmarkt & Onderwijs

Arbeidsmarkt & Onderwijs is één van de programma's van SIGRA. In verschillende samenstellingen geven de leden van SIGRA gezamenlijk vorm aan het beleid rond arbeidsmarkt en opleidingen. Sinds 1 januari 2016 is ZWplus als zelfstandig cluster aangesloten bij SIGRA. Met de komst van ZWplus ondersteunt SIGRA op Arbeidsmarkt & Onderwijs drie (sub)regio’s: Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

Doel

De instroom en het behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijns professionals voor de regio en het hen kunnen laten meebewegen met de transities.

De drie speerpunten zijn:

  • Kiezen en toeleiden
  • Leren en opleiden
  • Werken en behoud

Resultaten

Bekijk een greep uit de resultaten die zijn behaald binnen het programma Arbeidmarkt & Onderwijs medio 2018 tot medio 2019

RegioPlus

SIGRA is deelnemer van RegioPlus, het landelijke samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. RegioPlus bundelt expertise, kennis en onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen. RegioPlus is het landelijke schakelpunt tussen nationale thema’s en partijen enerzijds en de regionale organisaties en instellingen in zorg en welzijn anderzijds. SIGRA werkt samen met de andere regio's aan het landelijke programma Koersen op Kansen  t.b.v. strategische samenwerking op de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn.  Zie www.regioplus.nl voor meer informatie.
RegioPlus