Strategische personeelsplanning (SPP)

Hoe beter organisaties uitgerust zijn voor hun eigen strategisch personeelsbeleid, hoe beter de samenwerking op arbeidsmarktthema’s. Daarom richten we ons vanuit SIGRA op ondersteuning bij Strategische Personeelsplanning (SPP).

Een lerend netwerk
Een lerend netwerk brengt mensen samen die rond een bepaald thema willen leren, die hun werkpraktijk willen verbeteren, ervaringen uitwisselen, een probleem verder uitdiepen en oplossingen ervoor willen formuleren. Het netwerk werkt volgens het principe ‘give and take’. Er wordt gewerkt met een vaste groep deelnemers, die gezamenlijk de agenda bepalen. Het netwerk wordt begeleid door SIGRA.

  • Lerend netwerk Flex
    In oktober 2017 start het Lerend Netwerk Flex. Dit netwerk is ontstaan vanuit het HRM netwerk Care.

    Veel SIGRA leden hanteren een flexibele schil. De inzet, de grootte en inrichting van deze flexibele schil verschilt sterk per organisatie. Voor professionals die betrokken zijn bij de organisatie van de inzet van flex-medewerkers wordt een Lerend Netwerk Flex opgezet. In het lerende netwerk wordt gezamenlijk ingegaan op de zoektocht naar het handig en efficiënt organiseren van de flexibele schil. Het doel is om van elkaar te leren.

  • Lerend netwerk SPP
    SIGRA is in het voorjaar 2017 gestart met een Lerend Netwerk Strategische Personeelsplanning (SPP). Tijdens vijf bijeenkomsten wordt kennis & ervaring rondom SPP gedeeld en inspiratie opgedaan. Het lerend netwerk is bedoeld voor medewerkers (bij voorkeur SIGRA-leden) die rondom SPP willen leren, hun werkpraktijk willen verbeteren, ervaringen willen uitwisselen en een probleem verder willen uitdiepen en oplossingen formuleren.

Uitstroomtool PGGM
De elf organisaties in het cluster Zaanstreek - Waterland vullen jaarlijks de uitstroomtool van PGGM in. Zij leveren een eenvoudige set van gegevens aan op het niveau van zorg- en welzijnsmedewerkers (aantal, fte, functie en geboortedatum). Uit de tool komt voorspelde uitstroom van medewerkers op basis van pensionering en overige uitstroom. Daarnaast ontstaat door het jaarlijks herhalen en gezamenlijk gebruik, interessant inzicht voor de regio over de inzet van personeel.

Werkgroep SPP HRM netwerk Care

Binnen het HRM netwerk Care is in 2016 een werkgroep ontstaan gericht op gezamenlijke acties rond SPP. In 2017 willen zij door middel van een online community tips en ervaringen uitwisselen. Het HRM netwerk care organiseerde in juni 2016 een masterclass van Hanneke Moonen voor een gemêleerd gezelschap van 50 professionals vanuit HR, lijnmanagement, control en bestuur. Lees hier het verslag van de masterclassIn 2017 komt er een verdiepend vervolg op de masterclass voor de werkgroep.

Sessies rond scenariodenken
Om blijvend in te spelen op toekomstige veranderingen willen we –in vervolg op het scenariotraject voor de Amsterdamse huisartsenzorg- de methodiek van senariodenken vaker toepassen in de netwerken en projecten. Scenariodenken is een methode die gebruikt kan worden voor gestructureerd gesprek over een (niet te voorspellen) toekomst. De spelregels zorgen voor een dialoog die zoveel mogelijk verlost is van 'dominant denken': denken waarbij uitgegaan wordt van slechts één mogelijke toekomst. 

Deze onderwerpen vallen onder Strategisch Arbeidsmarktbeleid, vanuit het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs