HR netwerk Cure 

Ontmoet HR eindverantwoordelijken uit de Cure sector.. Denk aan HR-directeuren van ziekenhuizen, revalidatieklinieken en ambulancediensten. We zijn aanwezig in alle vijf Sigra-regio’s:  Noord – Holland Noord, Zaanstreek – Waterland, Amsterdam, Amstelland – Meerlanden en Kennemerland. 
Contact: Anne de Boer

Strategisch HR netwerk KAM

‘Samen brengen we Kennemerland in beweging!’ Dit netwerk verbindt HR-eindverantwoordelijken uit zowel de Care als Cure sector, inclusief leiders van Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg en Geestelijke gezondheidszorg. 
Contact: Mireille de Goede 
 

HR netwerk Noord-Holland Noord

In Noord-Holland Noord verenigen HR- leiders van Sigra/ZWplus-lidorganisaties zich, inclusief HR-directeuren en eindverantwoordelijken uit sectoren zoals VVT, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen.
Contact: Sjoerd van Loon

HR netwerk Care Groot Amsterdam

De ontmoetingsplek voor HR-eindverantwoordelijken uit de Care sector in de regio Amsterdam. Dit is waar kennis en samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt samenkomen. Denk aan HR-managers en directeuren uit de VVT, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugd en Welzijn.
Contact: Nicole Ranzijn

 

De Sigra HR-netwerk 1,5 daagse

Op de 1,5 daagse komen de HR-eindverantwoordelijken uit alle Sigra-regio’s bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de zorg- en welzijnssector te bespreken. We wisselen informatie, kennis en ervaringen met elkaar uit. Ook bepalen we samen de speerpunten voor het jaarplan Arbeidsmarkt.

mensen-zakelijk-ontmoeting

Meer informatie