Mijn rol bij team Sigra

Als adviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs bij Sigra zet ik mij vol enthousiasme in voor de thema’s duurzame inzetbaarheid en behoud. Dit doe ik door verschillende HRM-netwerken te ondersteunen, projecten te begeleiden, kennisdeling en samenwerking te bevorderen.

Ik ben trots op

We hebben een maatschappelijke opgave: zorg en welzijn toegankelijk houden voor alle inwoners van onze regio. Dat is een grote uitdaging, maar er zijn zoveel mooie initiatieven en zoveel gedreven mensen die zich hier vol overgave voor inzetten. Ik ben trots dat ik namens Sigra een bijdrage aan kan leveren.

Samenwerken betekent voor mij

‘Samen ben je sterker’. De zorg- en welzijnssector staat voor grote uitdagingen. Ik ben ervan overtuigd dat we door met elkaar de verbinding op te zoeken en samen te werken op de verschillende thema’s, deze uitdagingen aan kunnen gaan.

Mijn motto

Je bent zelf een motto.
'Samen ben je sterker'