Sigra netwerk datagedreven werken

Sigra heeft een netwerk van professionals om datagedreven te werken. Hier wisselen we kennis uit, delen we ervaringen, leren we van elkaar en inspireren we elkaar om vervolgstappen te zetten. Onze ambitie is, dat Sigra-leden datagedreven werken maar ook datagedreven samenwerken om regionale domeinoverstijgende vraagstukken op te lossen. Om dit te bereiken brengen we het belang hiervan in zorg en welzijn onder de aandacht. De netwerkbijeenkomsten richten zich zowel op het leren voor de eigen organisatie als op datagedreven samenwerken met andere organisaties. Wil jij ook deelnemen aan het netwerk? Meld dit bij innovatielab@sigra.nl

Landelijk samenwerkingsproject

Door samen te werken met partners op landelijk niveau kan meer synergie ontstaan. Daarom namen we samen met werkgeversorganisaties ActiZ en Vilans het initiatief tot het project ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’. Met als doel: meer samenwerking en meer doen met data, om zorg en welzijn tot een hoger data volwassenheidsniveau te brengen. Om dit te bereiken, willen we zicht krijgen op waar zorg- en welzijnsorganisaties nu staan en wat hun behoefte is. Ook zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.

Partners bij het landelijke project ‘Datagedreven werken in zorg en welzijn’ zijn: de werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, samen Voor Betere Zorg, de RotterdamseZorg, WZW, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid), Vilans en Actiz. 

Nulmeting 

Het project kenmerkt zich door een vraaggestuurde aanpak vanuit zorgorganisaties en start daarom met een nulmeting. Hiermee hopen we zorg en welzijn te laten groeien naar een hoger data volwassenheidsniveau. Ook brengen we datagedreven werken zo gezamenlijk onder de aandacht en zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau. De nulmeting is tweeledig, bestaande uit de datavolwassenheidsscan en behoefte inventarisatie. Hoe meer organisaties meedoen aan de nulmeting, hoe beter we data samen kunnen benutten in zijn volle potentie en gebruiken om zorginhoudelijke vraagstukken te beantwoorden, processen anders in te richten en medewerkers te ondersteunen in het werk.

 

Klik hier om de tweeledige nulmeting in te vullen

Meer informatie