Functionaris gegevensbescherming (FG)

De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hij adviseert en geeft informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens. De FG beoordeelt ook bij het afhandelen van datalekken. Zo nodig meldt hij datalekken van persoonsgegevens aan externe toezichthouders.

Zie voor meer informatie de Taak functie omschrijving FG.

Bereikbaar in het weekend en op feestdagen

De kennis die de Sigra-FG’s opdoen in de organisaties delen zij met elkaar. Zo leren ze van elkaars ervaringen. Bereikbaarheid in het weekend en op feestdagen is georganiseerd, zodat op elk moment een datalek gemeld kan worden.

Chief information security officer (CISO)

De chief information security officer (CISO) is de deskundige op het gebied van informatiebeveiligingsstrategie.

Zie voor meer informatie de Taak functie omschrijving CISO.

Meer informatie