Mijn rol bij team Sigra

Ik zet me enerzijds in voor privacy en informatieveiligheid en anderzijds voor meer regie op gezondheid door de inwoners. Vanuit het regionaal expertisenetwerk Privacy & Informatieveiligheid organiseren we themasessies voor leden (FG’s, juristen, privacy en security officers). We ontwikkelen bewustwordingsmateriaal en organiseren jaarlijks een campagneweek. We bieden opleidingen aan en detacheren FG en CISO experts in deeltijd.

Vanuit Amsterdam Vitaal & Gezond, coalitie digitale zorg, zet ik me in om Samen Minder Beter te doen rondom digitale zorg, zodat de inwoner gefaciliteerd wordt om meer zelf regie te nemen op zijn of haar gezondheid.

Ik ben trots op

Ik ben trots op mijn gezin met twee (drie) jongens. We wonen heel fijn in Haarlem vlakbij de prachtige duinen en het strand. Ik werk nog altijd met veel plezier bij Sigra waar ik trots op ben, omdat we daar samen met zoveel gedreven mensen uit zorg en welzijn samenwerking op zoeken om knelpunten op te lossen, van ziekte naar gezondheid, behoud en aantrekken van  happy professionals en faciliteren van inwoners en professionals met digitale zorg.

Samenwerken betekent voor mij

Samen kunnen we meer bereiken. Het gaat dan om issues, die je alleen voor elkaar kunt krijgen door de krachten te verenigen. En die zijn er binnen zorg en welzijn meer dan genoeg. Maar bij een goede samenwerking komt veel kijken. Je moet het eens zijn over de ambitie eneen gezamenlijk beeld hebben van waar je naar toe wilt; het moet klikken en je moet elkaar kunnen vertrouwen. Een samenwerking moet gefaciliteerd worden in tijd, geld en andere middelen, ga zo maar door.

Mijn motto

Carpe diem.