Leer-werktraject Security Officer in de zorg

Waar vind je in deze krappe arbeidsmarkt een kundige Security Officer? En hoe blijft de informatiebeveiliging binnen de hele organisatie op peil en kun je ervaringen uitwisselen met andere zorgorganisaties?

Met het leer-werktraject Security Officer (SO) ondersteunen Sigra en Connect4Care zorg- en welzijnsorganisaties om met inzet van eigen medewerkers de privacy en informatiebeveiliging beter te organiseren en te borgen. Het trainings- en ondersteuningsprogramma wordt uitgevoerd door ICT Recht en Kwinzo. In negen maanden tijd wordt jouw medewerker opgeleid tot een volwaardig Security Officer. Tegelijkertijd werkt de medewerker aan het professionaliseren van het Information Security Management System (ISMS) met als doel om de organisatie klaar te maken voor het goed doorstaan van een interne audit.

Aanmelden
Het leer-werktraject start in de week van 4 september. Meld je voor 1 augustus aan bij Marit Blom, Adviseur Team Digitale Zorg van Sigra, via mblom@sigra.nl. Bekijk onderstaande brochure voor meer informatie.
 

Brochure leer-werktraject Security Officer 

Bestuurlijke masterclass

Bestuurders weten steeds beter hoe ze de privacy in hun organisatie willen borgen en de FG als hun sparringpartner kunnen gebruiken. Sigra organiseert in samenwerking met ICTRecht een masterclass speciaal voor bestuurders. Data is het nieuwe goud en u bent als bestuurder de schatbewaarder. De belangrijkste aandachtspunten waar u als bestuurder van op de hoogte moet zijn, worden in deze bestuurlijke masterclass besproken.

Lees meer over de Bestuurlijke masterclasses.

Meer informatie