Datavolwassenheidsscan 'Samen datagedreven werken in zorg en welzijn'

Data beter gebruiken om zorg en welzijn slimmer en efficiënter in te richten, dat willen we. Om organisaties hierbij te ondersteunen en te helpen versnellen, is het landelijk initiatief ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’ geïnitieerd door werkgeversorganisaties in zorg en welzijn en kennisorganisaties Vilans en ActiZ (de initiatiefgroep*).  

De datavolwassenheidsscan biedt inzicht in de huidige positie van je organisatie en de stappen die genomen kunnen worden om het datavolwassenheidsniveau te verhogen. De verkregen inzichten worden door de werkgeversorganisaties en kennisorganisaties Vilans en ActiZ gebruikt om gezamenlijke activiteiten op maat aan te bieden, afgestemd op de behoeften van de deelnemende organisaties.

In 2022 en 2023 hebben 110 organisaties meegedaan met het onderzoek.  Deze organisaties kregen inzicht in hun datavolwassenheid via een dashboard. Dankzij de informatie uit dit onderzoek is een uitgebreid, op maat gemaakt activiteitenaanbod opgezet om aan de kennis- en informatiebehoefte te voldoen.

Doe ook mee aan de meting

Vanaf nu is de datavolwassenheidsscan continu beschikbaar. Hoe meer organisaties meedoen, hoe verder we met elkaar komen om data volledig in te zetten voor het beantwoorden van de zorgvraagstukken, het herontwerpen van processen en het ondersteunen van medewerkers.  

Klik hier om de datavolwassenheidsscan in te vullen


Ieder kwartaal verwerken we de ingevulde scans en delen we de resultaten met de deelnemende organisaties. De eerst volgende update is begin mei 2024. We moedigen iedereen aan om de vragenlijst met verschillende disciplines binnen de organisatie in te vullen, omdat datagedreven werken samenwerking tussen meerdere disciplines vereist, waaronder  bedrijfsinformatie, ICT, HR, data geïnteresseerden en bestuurders. De vragenlijst is hieronder ook als pdf te downloaden. Je kunt dit bestand dan printen, meenemen naar het gesprek met collega's en op een later moment echt online invullen. 

Het eerste bestand bevat de gehele meting: de datavolwassenheidsscan en de behoefte inventarisatie. Het tweede bestand bevat alleen de vragen uit de datavolwassenheidsscan. 


Wat levert deelname jou op? 

  • Inzicht in de datavolwassenheid van jouw organisatie. 
  • De mogelijkheid om de toekomstige focus van het initiatief mee te bepalen. 
  • Duidelijkheid over waar je aan wilt werken en met wie je kunt samenwerken.  
  • Eenvoudiger vinden van gelijkgestemde organisaties op het gebied van datagedreven werken.  
  • Beter begrip van de huidige stand van zaken betreffende datagedreven werken in de zorgsector op landelijk niveau .  

 

Proces
 

Nadat we het dashboard hebben bijgewerkt, volgt een terugkoppeling naar alle contactpersonen. Uitkomsten bespreken we in op ons nieuwe community-platform. Berichtgeving hierover volgt.

Heb je vragen over de meting of het initiatief, neem dan contact op met innovatielab@sigra.nl.

* Initiatiefgroep: werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, WZW, deRotterdamseZorg, Utrechtzorg, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, Zorg aan Zet, Viazorg, Transvorm en ZorgpleinNoord), Vilans en ActiZ 

Meer informatie

Minder lasten meer plezier

Het onderzoek 'Minder lasten meer plezier' richt zich op de arbeidsmarktproblematiek in de jeugdzorg: de urgentie om jeugdprofessionals te behouden en te zorgen dat er aanwas is om het werk te kunnen doen. Het onderzoek is dan ook uitgevoerd in samenwerking met de collega's van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs. Hoofdvraag van het onderzoek is: hoe organiseren we minder lasten en meer werkplezier?

De resultaten van dit onderzoeken laten een wereld zien waarin reguleren regeert. Daarom gaat het leeuwendeel van de adviezen over het kopiëren van goede voorbeelden elders of om innoveren. Het gaat niet alleen om de structuur maar vooral om de cultuur die geen aandacht krijgt. Er is een cultuuromslag nodig met alle partijen in het domein om minder beheer- en resultaatgericht maar meer innovatiegericht te gaan werken.  

Download het adviesrapport via onderstaande knop

Meer informatie