Netwerk Diversiteit

Het Sigra netwerk Diversiteit deelt vraagstukken, kennis en best practices met elkaar. De deelnemers brengen vraagstukken in die tijdens bijeenkomsten worden behandeld. We leren van elkaar en nodigen deskundigen uit van binnen en buiten de sector. De hoofdthema's zijn:
 

  • diversiteit in beleid en strategie
  • een divers en inclusief personeelsbeleid
  • communicatie en cultuur
  • diversiteit en inclusiviteit in relatie tot de zorg- en hulpverlening

LinkedIn Sigra Netwerk Diversiteit

Op LinkedIn is het Sigra netwerk Diversiteit ook actief. Hier ontmoeten deskundigen en professionals uit de sector elkaar en worden praktijkvoorbeelden, activiteiten en informatie over diversiteit en inclusie in zorg en welzijn uitgewisseld.

Je bent van harte welkom om mee te doen! LinkedIn Sigra Netwerk Diversiteit

Sigra Diversiteitsaward

Eén keer in de twee jaar reikt Sigra de Diversiteitsaward uit. De prijs (een bedrag van duizend euro) gaat naar bijzondere, vernieuwende, cliënt- of patiëntgerichte en toepasbare initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie. Een vakkundige jury bepaalt op basis van de criteria de winnaar.

Winnaars Diversiteitsaward 2023

Op 19 oktober 2023 vond de conferentie Diversiteit en Inclusie plaats in het Amsterdam Art Centre. Tijdens dit evenement werd de Sigra Diversiteitsaward 2023 uitgereikt aan twee organisaties: Cordaan en Reade. Beide organisaties werden door de jury geprezen vanwege hun innovatieve inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie.

  • Reade viel op met het project Inclusief speelgoed in de kinderrevalidatie, waarin poppen werden geïntroduceerd waarmee alle kinderen zich kunnen identificeren.
  • Cordaan kreeg erkenning voor de Diversiteitskoffer, waarmee teams en cliënten op een laagdrempelige manier over diversiteit konden praten. Beide projecten waren vernieuwend en toonden mogelijkheden voor brede toepasbaarheid.

 

Winnaars Diversiteitsaward 2021

Tijdens de conferentie Diversiteit & Inclusie reikte Sigra voor de vijfde keer de Diversiteitsaward uit. Amsterdam UMC deelt de eerste prijs met het draagvlakonderzoek Widening Access en het Het Steunpunt gendervragen. Arkin heeft met de ‘Arbeidsmarkt- en antistigma campagne in één’ de tweede prijs gewonnen. Lees meer over de diversiteitsaward in 2021. 

Racisme en discriminatie tegengaan in zorg en welzijn

Uit onderzoek van Movisie en het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat discriminatie in de zorgsector wijdverbreid is, maar er ontbreken concrete cijfers. CBS-statistieken laten zien dat 11,4% van de medewerkers in welzijn en zorg zich in 2022 gediscrimineerd voelde op het werk. Discriminatie draagt bij aan hogere verzuimcijfers en gezondheidsschade, zoals hart- en vaatziekten en mentale gezondheidsproblemen.

In juni 2022 organiseerde de gemeente een conferentie om diversiteit en inclusie in de zorg te bevorderen. Dit resulteerde in het ‘Actieprogramma Discriminatie’, dat in november 2022 groen licht kreeg van het Netwerk Diversiteit van Sigra. Voor de financiering van het programma werd een aanvraag ingediend voor een IZA-subsidie, die echter werd afgekeurd. Desondanks heeft de gemeente Amsterdam besloten om een pilot te financieren en met drie zorg- en welzijnsorganisaties te starten met trajecten voor inclusie en diversiteit. De gemeente Amsterdam en Sigra onderzoeken samen met NewBees Inc. binnen deze pilot welke interventies effectief zijn om racisme en discriminatie in zorg en welzijn te verminderen. De pilot heeft drie doelstellingen:

•    Concrete handvatten geven aan drie zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam om inclusie te vergroten.
•    Het bewustzijn en de vaardigheden van medewerkers bij deze organisaties ten aanzien van racisme en discriminatie verbeteren.
•    Onderzoeken welke interventies goed werken om racisme en discriminatie in zorg en welzijn tegen te gaan.

Dit traject loopt in 2024 en zal daarna geëvalueerd worden om best practices te integreren in een vernieuwd actieprogramma. Dit initiatief beoogt de zorg en welzijn in Amsterdam toegankelijker en inclusiever te maken, en een eind te maken aan discriminatie en racisme in de zorg- en welzijnssector.

Meer informatie