Actief op regionaal en landelijk niveau

Vanuit Sigra zijn we regionaal en landelijk actief om zorg- en welzijnsaanbieders te helpen groeien naar een hogere "data volwassenheid", zodat we data beter kunnen benutten voor de uitdagingen waar we voor staan. Lees verder om te ontdekken hoe we dat doen.

Regionaal Samen datagedreven werken in zorg en welzijn: werk ook actief mee

Het Sigra netwerk “Samen datagedreven werken in zorg en welzijn” is er voor professionals die beschikbare data beter willen gebruiken. Onze ambitie is om datagedreven werken én samenwerken op regionaal niveau te stimuleren, om zo domeinoverstijgende vraagstukken op te lossen.

In het regionale netwerk focussen we ons actief op één of meer belangrijke uitdagingen, waarbij inzichten uit data ons kunnen helpen de uitdaging aan te gaan. Tijdens onze netwerkbijeenkomsten leer je niet alleen voor je eigen organisatie, maar werk je ook samen met andere organisaties op basis van datagedreven inzichten. We wisselen kennis uit, delen ervaringen, inspireren elkaar en gaan samen actief vervolgstappen zetten.

Wil jij ook actief participeren in het regionale netwerk? Maak je interesse kenbaar met een mail naar innovatielab@sigra.nl
 

Landelijk Samen datagedreven werken in zorg en welzijn: sluit je aan

Door samen te werken met partners* op landelijk niveau kan meer synergie ontstaan. Daarom namen we in 2022 samen met verschillende organisaties het initiatief tot het Landelijke netwerk ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’. Met als doel: meer samenwerking en meer doen met data, om zorg en welzijn tot een hoger data volwassenheidsniveau te brengen.

Samen verzorgen we verschillende soorten bijeenkomsten, faciliteren we de groeiende community en zorgen voor kennisbundeling en onderzoek (jaarlijkse datavolwassenheidsscan). Zie hieronder wat we doen.

Wil jij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en mogelijkheden van het landelijk netwerk: ga dan naar de website van het netwerk: www.samendatagedrevenwerken.nl  en meld je op de website aan voor de online community. 


Ontdek de waarde van datagedreven werken tijdens bijeenkomsten

Vanuit de landelijke samenwerking organiseren we diverse soorten bijeenkomsten:

  • Kennis- en inspiratiesessies: waarin een aantal zorgorganisaties voorbeelden met het netwerk delen
  • Expertsessies: waarin we een expert uitnodigen om kennis te delen over een specifiek onderwerp
  • Praktische en interactieve bijeenkomsten: waarin alle deelnemers actief met elkaar uitwisselen hoe ze iets doen. Je komt hier halen en brengen.
  • Co-creatie trajecten: waarin je een langere periode actief met andere organisaties aan een thema werkt.


 Opgenomen bijeenkomsten kijk je terug in ons kanaal op  Youtube.


Kennisbundeling en onderzoek

In onze landelijke samenwerking bundelen we kennis en voeren we onderzoek uit om datagedreven werken naar een hoger niveau te tillen.

Lees de uitgebreide position paper over datagedreven werken in zorg en ondersteuning, geschreven door Vilans. Je ontdekt daar niet alleen een heldere definitie van datagedreven werken, maar ook inspirerende praktijkvoorbeelden en waardevolle inzichten over de uitdagingen die hierbij komen kijken.

'Samen datagedreven werken' is van start gegaan met een grondige nulmeting tijdens de zomer van 2022. Dit omvatte een datavolwassenheidsscan en een inventarisatie van behoeften. Met de datavolwassenheidsscan krijg je als zorgorganisatie inzicht in waar je aan kunt werken en kun je jezelf benchmarken ten opzichte van andere organisaties. Op basis van de meting stellen we een inhoudelijk activiteitenprogramma samen. 

In 2023 heeft het onderzoek nogmaals plaats gevonden. Ruim 100 organisaties kunnen daardoor nu in het gezamenlijke dashboard zien waar zij, te opzichte van elkaar, staan op datavolwassenheid.

Sinds 2024 wordt het onderzoek 4 keer per jaar uitgevoerd. Hierdoor is het voor zorg- en welzijnsorganisaties 4 keer per jaar mogelijk om mee te doen. 

Dashboard Samen datagedreven werken
Dashboard Samen datagedreven werken in zorg en welzijn.

Wil jij ook aan een volgende datavolwassenheidsmeting deelnemen? Mooi! Je ziet daar ook de datum waarop het eerstvolgende aangepaste dashboard gemaakt wordt.

Datavolwassenheidsscan Samen datagedreven werken doorlopend (onderzoekdoen.nl)
 

Online community


Ben je geïnteresseerd in datagedreven werken en wil je bijdragen aan een community waarin je ervaringen kunt delen en samenwerken met anderen? Het netwerk 'Samen Datagedreven Werken' heeft hiervoor een online community ontwikkeld. Dé plek waar je elkaar kunt vinden, om samen te groeien op datavolwassenheid in zorg en welzijn.

Als zorg- of welzijnsaanbieder kun je je via de website www.samendatagedrevenwerken.nl  aanmelden om lid te worden. Nadat jouw aanmelding goedgekeurd is, ontvang je een mail met een link om een profiel aan te maken. Vanaf dan, heb je toegang tot het landelijke netwerk met professionals die zich bezig houden met datagedreven werken in zorg en welzijn. Je kunt elkaar daar vinden, door samen kennis uitwisselen, ervaringen te delen en vragen aan elkaar te stellen. Als iedereen actief participeert creeren we ook samen een overizcht van wat er in het land aan initiatieven zijn op het gebied van datagedreven werken.

*In samenwerking met

Initiatiefnemers van het landelijke netwerk ‘Samen Datagedreven Werken in zorg en welzijn’: werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, WZW, deRotterdamseZorg, Utrechtzorg, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, Zorg aan Zet, Viazorg, Transvorm en ZorgpleinNoord), Vilans en ActiZ.

Samen Datagedreven Werken
Partners Samen datagedreven werken in zorg en welzijn

Meer informatie