Emagazine

Leden van Sigra en samen Voor Betere Zorg (VBZ) hebben de krachten gebundeld om het ‘levend’ emagazine ‘Samen digitaal vaardig’ te maken. Het emagazine wordt elke drie maanden geactualiseerd. In het emagazine vind je de ervaringen van collega-organisaties, achtergrondinformatie, tips en suggesties. Het magazine biedt inspiratie en concrete handvatten om werk te maken van het verbeteren van de digitale vaardigheden of het werken aan digitale vaardigheden in jouw organisatie te borgen.

Deel je ervaring

Wat wordt er in jouw organisatie gedaan aan het verbeteren van digitale vaardigheden? Is er materiaal ontwikkeld wat je wil delen? Bijvoorbeeld trainingen, cursussen, workshops of testen? Deel jouw ervaringen en inzichten met het verbeteren van de digitale vaardigheden in jouw organisatie met innovatielab@sigra.nl. Dan delen wij die in de volgende editie van het emagazine!

 

Sigra emagazine Samen digitaal vaardig

Inzicht, inspiratie en materiaal

Coalitie Digivaardig in de zorg

De landelijke coalitie Digivaardig in de zorg zet zich al jaren in voor het verbeteren van digitale vaardigheden en ondersteunt zorgorganisaties bij het digivaardig maken van hun medewerkers. In juni 2019 organiseerde Sigra met projectleider Suzanne Verheijden een informatiebijeenkomst. Enkele organisaties zijn zelfstandig aan de slag gegaan met het landelijke project als uitgangspunt. 

Project digivaardig in de zorg Noord-Holland Noord

In het najaar van 2019 hebben zes VVT organisaties uit Noord Holland-Noord een gezamenlijke projectaanvraag gedaan vanuit de transitiemiddelen: Zorgcirkel, Horizon Zorgcentrum, WilgaerdenLeekerweideGroep, Tellus, Samen en Omring. BuroTov (onderdeel van Wilgaerden-LekkerweideGroep) is trekker. Sigra heeft ondersteund bij de totstandkoming van deze gezamenlijke projectaanvraag. 

Deelnemers gezocht voor FindMyApps

Onderzoekers bij het VUmc geloven in een dementievriendelijk digitale samenleving. Voor het onderzoek FindMyApps zijn ze op zoek naar thuiswonende mensen met dementie die willen meedoen aan een onderzoek. De deelnemers krijgen een training en een tablet te leen met apps die speciaal voor mensen met dementie zijn ontwikkeld. Aan de hand van hun ervaringen, worden de apps verder ontwikkeld.

Organisaties die willen meehelpen door potentiële deelnemers te benaderen kunnen zich ook melden. Voor de medewerkers is er een gratis training die hen helpt de eigen digivaardigheid te verbeteren. Kijk op Findmyapps.onderzoek.io voor meer informatie.

Rapportage Utrechtzorg

Werken aan digivaardigheden loont! Dat is de uitkomst van de evaluatie van het programma digivaardig van onze collega’s van Utrechtzorg. Kijk op Utrechtzorg.net voor meer informatie.

Hoe digivaardig ben jij? Doe een zelfstest

Op de website van de coalitie Digivaardig in de zorg is gratis (onderwijs) materiaal te vinden dat in alle sectoren van zorg en welzijn ingezet kan worden. Op de website staan ook gratis zelftesten. De testen laten zien op je de vaardigheden hebt om basale digitale werkzaamheden efficiënt te kunnen verrichten. Na afloop krijg je tips over ontwikkelgebieden en hoe je uiteindelijk makkelijker kan werken en zo meer tijd overhoudt voor het werken met je cliënt. Er zijn zelftesten digitale vaardigheden voor mensen werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, de thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ en ziekenhuizen.

Digihulplijn 0800-1508

Lukt het niet online? Getrainde vrijwilligers helpen je op weg met al je digi-vragen over je computer, laptop, mobiel én tablet. Wijs medewerkers en clienten op de Digihulplijn 0800-1508. Het gratis nummer is elke werkdag tussen 09:00 en 17:00 bereikbaar.

Publicatie: Nut en noodzaak digivaardigheden

Wil je managers, bestuurders of andere beslisbevoegdheden meenemen in het project om samen voldoende digivaardig te worden? De publicatie Nut en noodzaak van het investeren in digitale vaardigheden in de zorg helpt zorgorganisaties om het belang van meedoen af te wegen. 

Podcasts over digitale vaardigheden

Voor tijdens de vakantie of elk ander moment. Beluister verschillende podcasts rondom digivaardigheden via: https://www.digivaardigindezorg.nl/luisteren-tijdens-vakantie-podcasttips-voor-onderweg-of-thuis/

Hoe komen we samen verder?

We hebben grote plannen. Alleen samen kunnen we dit bereiken. Inge en Félice zijn gestart met een behoefte-inventarisatie onder al onze leden. Ben je nog niet gebeld door ons, maar wil je wel betrokken zijn bij het digivaardig maken van jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. We zijn bijvoorbeeld benieuwd naar:

  • Onderzoeksresultaten tot nu toe: Is er in jouw organisatie een onderzoek, nulmeting of bijvoorbeeld evaluatie gedaan naar of over digivaardigheden in jouw organisatie?
  • Heeft jouw organisatie ook materiaal ontwikkeld of is er materiaal in ontwikkeling?
  • Wat doet jouw organisatie al in het verbeteren van de digivaardigheden? 

 

Dit zijn we vanuit Sigra van plan

Iedere organisatie is anders en het digivaardig maken van de organisatie vraagt maatwerk, maar door elkaars resultaten te delen inspireren elkaar om tot een aanpak te komen die het beste past bij jouw organisatie. Wij willen jullie daarom graag met elkaar in contact brengen, goede voorbeelden uitwisselen, kennis delen en hergebruiken van elkaar wat mogelijk is. Neem contact met ons op als je (meer) betrokken wilt worden bij de onderstaande plannen.

 

  • Inzicht en overzicht geven in elkaars projecten en resultaten.
  • Werksessies organiseren om te komen tot een op maat gemaakte projectaanpak voor elkaars organisaties. Sigra faciliteert de sessies en zorgt dat je met concreet resultaat de sessie verlaat.
  • Organiseren van inspiratie- en kennissessies in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen.
  • Onderzoeksgegevens verzamelen bij Sigra-leden om regionale sturingsinformatie te genereren en resultaat zichtbaar te maken.

Meer informatie