Minder lasten meer plezier

Het onderzoek 'Minder lasten meer plezier' richt zich op de arbeidsmarktproblematiek in de jeugdzorg: de urgentie om jeugdprofessionals te behouden en te zorgen dat er aanwas is om het werk te kunnen doen. Het onderzoek is dan ook uitgevoerd in samenwerking met de collega's van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs. Hoofdvraag van het onderzoek is: hoe organiseren we minder lasten en meer werkplezier?

De resultaten van dit onderzoeken laten een wereld zien waarin reguleren regeert. Daarom gaat het leeuwendeel van de adviezen over het kopiëren van goede voorbeelden elders of om innoveren. Het gaat niet alleen om de structuur maar vooral om de cultuur die geen aandacht krijgt. Er is een cultuuromslag nodig met alle partijen in het domein om minder beheer- en resultaatgericht maar meer innovatiegericht te gaan werken.  

Download het adviesrapport via onderstaande knop

Meer informatie