In het afgelopen jaar ging het over:

 • Zorgvuldig omgaan met data in de Sigra-regio. Wij organiseren een ontmoeting tussen de netwerken Datagedreven werken & P&I zodat we elkaars werelden begrijpen en elkaar makkelijk via korte lijnen vinden.
   
 • Cyberveilig handelen; hoe zet je menselijke, technische en organisatorische mogelijkheden in om gedrag te veranderen?
  In juli 2021 voerde Sigra in samenwerking met Secura een nulmeting uit onder haar leden rondom security-awareness. We hebben daarna in september 2 workshops georganiseerd waarin de leden actief aan de slag zijn gegaan met veilig handelen voor hun organisatie.
   
 • We delen kennis en stimuleren de bewustwording op het gebied van privacy en Informatieveiligheid. Dat doen wij door samen met leden toe te werken naar een programmatische aanpak binnen de organisatie. Het doel is dat P&I binnen de organisaties een ongoing proces is. Daarnaast voeren we jaarlijks een campagne.
   
 • Na zes keer de opleiding ‘Privacy & Informatieveiligheid in zorg en welzijn: van het ‘wat’ naar het ‘hoe’, fysiek en online te hebben georganiseerd, doen we dat nu alleen nog op vraag. We hebben samen met VKA voor het Corona team van de GGD een op maat gemaakte opleiding georganiseerd.  
   
 • Op de besloten online-community delen deelnemers hun vragen, kennis en ervaring met collega’s en vakgenoten.
   
 • We hebben inmiddels zes FG’s in dienst. Per 1 juni komt er nog één bij. Ook hebben we een Chief Information Security Officer (CISO) in dienst. Zij zijn bij in totaal 25 lidorganisaties gedetacheerd.
   
 • De samenwerking met bureau ICTRecht is verder geïntensiveerd. Onder andere m.b.t. vraag naar extra inzet van FG’s en Privacy Officers (boven onze huidige capaciteit), bij tijdelijk gewenste extra inzet en complexe vraagstukken.  
   
 • Binnen RSO Nederland verbinden we collega’s rondom dit thema. Zo kunnen we van elkaar leren en gebruik maken van elkaars dienstverlening. Specifiek zijn we een samenwerking aan het verkennen rondom deze diensten met Zorgring NHN en Connect 4 Care.
   
 • Met betrekking tot dienstverlening vanuit Sigra rondom informatiebeveiliging hebben we een behoefte inventarisatie gedaan onder onze leden. Een dienstenpallet werken we verder uit.
smartphone-arts-beeldscherm-hand

Expertisecentrum Privacy & Informatieveiligheid

Organisaties in zorg en welzijn werken met bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens dienen goed beschermd te worden. Vanuit het Expertisecentrum Privacy & Informatieveiligheid (P&I) helpen we leden om de privacy en informatieveiligheid in de organisatie goed te organiseren. Het Expertisecentrum Privacy & Informatieveiligheid is te bereiken via e-mail: pi@sigra.nl. Lees hier meer over onze diensten. 

Meer informatie