Begeleiding van de apotheker

Proeftuin therapietrouw richt zich op patiënten die lijden aan hart- en vaatziekten. Bij deze chronische aandoeningen kan goed geneesmiddelengebruik voorkomen dat de ziekte verergert. Toch worden behandeldoelstellingen juist bij deze groep vaak niet gehaald omdat de medicatie, bewust of onbewust, anders wordt gebruikt dan voorgeschreven.

Voor het project krijgen mensen met hart- en vaatziekten die hun medicijnen niet correct nemen, speciale begeleiding van hun apotheker. Zo willen we onderzoeken welke factoren bepalen of het monitoren van therapietrouw succesvol is.

Omstandigheden die een rol spelen bij therapietrouw

Voor patiënten moet het project opleveren dat er meer aandacht komt voor hun medicijngebruik en de persoonlijke omstandigheden van de patiënt die mogelijk een rol spelen bij hun therapietrouw.

De Proeftuin Therapietrouw Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Meer informatie