Transmuraal Platform Amsterdam

Het Transmuraal Platform Amsterdam (voorheen TP BOS) heeft als doel huisartsen en specialisten op een praktische wijze te verenigen, om zo gezamenlijk regionale medisch-inhoudelijke transmurale werkafspraken te ontwikkelen, te implementeren en te borgen. Door een goede en breed gedragen uitvoering van deze werkafspraken krijgt de patiënt de zorg van de huisarts wanneer dit kan en van een medisch specialist als dit moet.

Per 2017 is het Transmuraal Platform Amsterdam ingebed in het programma Integrale Zorg & Welzijn van SIGRA. Hiermee ligt ook de coördinatie van het platform bij SIGRA. 

Taakverdeling binnen SIGRA

Meer informatie over de werkgroepen en de werkafspraken binnen het platform vindt u op de website amsterdam-transmuraal.nl