Regiotafel Antistolling

Bij de behandeling van patiënten met antistollingsmedicatie zijn veel diciplines betrokken; de huisarts, één of meerdere specialisten, de apotheker, tandarts en soms de trombosedienst of verpleeghuisarts. Om de overdracht tussen deze diciplines snel en volledig te laten verlopen ten behoeve van de patiënt is de Regiotafel Antistolling Amsterdam geformeerd. 

Doel

Het doel van de Amsterdamse Regiotafel Antistolling is het verbeteren van de antistollingszorg in de regio door o.a:

  • communicatieafspraken in de Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) vast te leggen;
  • de communicatieafspraken in de ASKA naar de achterban te communiceren;
  • gezamenlijk in te zetten op de naleving van de afspraken;
  • zorgen dat de ASKA te allen tijde actueel is en voor alle disciplines online beschikbaar is;
  • casuïstiek te bespreken en knelpunten in de overdracht op te lossen en, indien nodig, de afspraken in de ASKA hierop aan de passen;
  • de digitale overdracht te verbeteren.

Resultaat