Antistollingsmiddelen

Antistollingsmiddelen zijn geneesmiddelen die de stolling van het bloed verminderen of vertragen. Het zijn veel gebruikte medicijnen bij de behandeling van hart- en vaatziekten en trombose.

Aan het gebruik van antistollingsmiddelen zijn risico’s verbonden. Onderzoek wijst uit dat het verkeerd toedienen of gebruik van antistollingsmedicatie kan leiden tot gezondheidsschade en ziekenhuisopname.

Om deze potentieel vermijdbare gezondheidsschade te voorkomen, is het van belang dat alle bij de patiënt betrokken zorgverleners goed op de hoogte zijn van het medicijngebruik van de patiënt en de gehanteerde behandelrichtlijnen.

Digitaal Expertisecentrum Antistolling Amsterdam

De regiotafel Antistolling heeft het Digitaal Expertisecentrum Antistolling Amsterdam opgezet. Het expertisecentrum biedt advies aan huisartsen, tandartsen, apothekers en aan specialisten.

24/7 advies over antistolling

De beslisboom antistolling biedt een overzicht van de trombosediensten, ziekenhuizen, expertisecentra en loketten met telefoonnummers waar zorgverleners vragen kunnen stellen over antistolling, ook bij complexe casuïstiek. Een aantal diensten zijn zowel binnen als buiten kantoortijden (24 uur per dag) bereikbaar.

Casuïstiek en knelpunten delen

Sigra en FBA zijn tijdens kantooruren bereikbaar om casuïstiek en knelpunten in beleid met elkaar te delen. Neem hiervoor contact op met Marieke Maier

Handreiking ASKA voor zorgverleners

De Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) is een regionale vertaling van de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling. De ASKA is een handreiking en biedt advies en handvaten voor een goede overdracht tussen de zorgverleners. De ASKA is een levend document en wordt door de regiotafel regelmatig aangepast.

Lees hier de actuele versies van de ASKA:
ASKA 
ASKA Apothekers
ASKA Patiënten
ASKA Tandartsen
ASKA Ziekenhuizen
ASKA Huisartsen
ASKA Specialisten Ouderengeneeskunde
ASKA Trombosediensten
 

Meer informatie