Wat gaan we doen?

Binnen vier bijeenkomsten bedenken we voor potentiële medewerkers innovatieve oplossingen voor een optimale overstap naar een juiste plek in zorg en welzijn. Een aantal onderwerpen staat al vast:

  • Hoe en waar ontvangen we mensen die geïnteresseerd zijn in werken voor de sector zorg en welzijn?
  • Welke meet & greets tussen werkgevers en deelnemers gaan we organiseren?
  • Hoe trainen we studenten in simulaties?
  • Hoe richten we nieuwe leerafdelingen in?
  • Hoe maken we modulair opleiden nog meer concreet?

 

Wie kan aansluiten?

  • Jouw organisatie is lid van Sigra
  • Recruitment, opleiden, HR of management valt binnen jouw functie
  • Je hebt tijd om vier keer per jaar de bijeenkomsten te bezoeken

 

Meer informatie

De klankbordgroep is een vervolg op de werksessie van eind oktober in het Louwes Lab. Samen met een aantal Sigraleden en het ROC van Amsterdam spraken we toen de intentie uit om samen de aansluiting tussen potentiële medewerkers en de arbeidsmarkt te bevorderen. Hiervoor is de klankbordgroep Toeleiding arbeidspotentieel naar sector zorg en welzijn opgericht.

Heb je belangstelling?

Meld je voor 19 januari 2022 aan en vul het formulier in. De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers met verschillende rollen. Wij gaan voor een diversiteit aan meningen, kennis, inzichten en ideeën. Laten we samen, in co-creatie, werken aan de beste overstap van potentiële medewerkers naar de sector zorg en welzijn!

Contact